Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.
Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“
Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“ Lk 17,26-37

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium prináša
zamyslenie nad poslednými časmi a neistotou života. Nie preto, aby sme
ostali prestrašení, ale aby sme ostali sústredení (v strehu) a pripravení na
stretnutie sa s našim Stvoriteľom.

Ježiš Kristus nás dnes svojim
príkladom sprevádza a vedie, aby sme boli v každej chvíli pripravení
hľadať a konať vôľu Božiu. Čo robí vášnivý učeník? Jeho charakteristikou
je neustála bdelosť a pripravenosť. My, ktorí sme poznali Boha, nemôžeme
byť ako ľudia, ktorí „… jedli, pili, kupovali, predávali, sadili,
stavali
…“
(Lk 17,28) Je znakom skutočného učeníka, že sa nenechá ukolísať letargiou
dobrého života a pokroku, ale naopak, bude bdieť, lebo vie, že Ježiš
príde.

            Zosvetštenie
mnohých vecí je tu. Inovácie, dostupnosť tovaru a služieb spôsobujú, že sa
môžeme cítiť sebestační a bez potreby Boha v živote. Až vtedy, keď dôjde k nejakej
tragédii, až vtedy sa akoby prebudíme zo spánku. Až vtedy chceme hľadieť na
Boha uprostred nášho „slzavého údolia“. Ale, i za tieto momenty,
môžeme byť i vďační, i keď sú ťažké, lebo nás prebúdzajú zo sna do
skutočnosti a posilňujú našu vieru.

            V posledných
mesiacoch otriasajú dušou každého kresťana útoky na kňazov, veriacich, chrámy,
ale aj pandémia Koronavírusu. Avšak, ako nám pripomína pápež František: „Kresťania
sú naplnení nekonečnou nádejou, lebo vedia, že na konci je Ježiš so svojím
prísľubom a zárukou konečného víťazstva.“

Aj evanjelista Lukáš
prináša slová Pána Ježiša, ktoré hovoria to isté: „Kto sa bude
usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
“ (Lk 17,33) A tak mocné
svedectvo našich bratov a sestier, ktorí obetovali svoje životy za vieru a vydali
svedectvo o Kristovi, nebude nikdy márne.

Snažme sa teda napredovať na ceste nášho života v úprimnej nádeji, že sa stretneme s našim Bohom „… v deň zjavenia Syna Človeka …“ (Lk 17,30)

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie