Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.“ (Lk 19, 45-48)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježišovo gesto je dnes prorocké. Tak ako to robili starí proroci, robí symbolický čin, plný budúcich dôsledkov. Tým, že Ježiš vyhadzuje z chrámu obchodníkov, ktorí predávali veci potrebné pre obety, a pripomína, že “môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy” (Iz 56, 7), ohlasuje nový stav, ktorý sa chystá začať a v ktorom obetovanie zvierat neprichádza do úvahy. Svätý Ján tento nový kultúrny vzťah definuje takto: “Boh je duch a jeho ctitelia sa musia klaňať v duchu a v pravde” (Jn 4, 24). Obraznosť musí ustúpiť skutočnosti. Svätý Tomáš Akvinský to poeticky vyjadril: “Et antiquum documentum / novo cedat ritui” (“Hľa! nad starobylými formami odchádzajúcimi / prevládajú novšie obrady milosti”).

Nové obrady sú Ježišovým slovom. Preto svätý Lukáš pripojil k scéne očisťovania chrámu Ježiša, ktorý tam každý deň káže. Nový kult je sústredený v modlitbe a v počúvaní Božieho slova. Ale v skutočnosti je stredobodom kresťanskej inštitúcie živá osoba samotného Ježiša, s jeho vlastným telom obetovaným a jeho vlastnou krvou vyliatou na kríži a darovanou nám v Eucharistii.

V Novom zákone Ježiš inauguruje, že už nie sú potrební obchodníci s teľacím alebo jahňacím mäsom. Tak ako ho “všetok ľud počúval a visel na jeho slovách” (Lk 19, 48), ani my nemusíme ísť do chrámu, aby sme prinášali nejaké krvavé obety, ale aby sme prijali Ježiša, pravého baránka obetovaného raz navždy, keď sa obetoval za nás (porov. Hebr 7, 27), a spojili svoj život s jeho.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie