Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Teraz už slovo nie je len počuteľné; nielenže má hlas, teraz má slovo aj tvár, ktorú môžeme vidieť: tvár Ježiša z Nazareta.“

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“ Lk 21,29-33

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme čítali znamenia našej doby a epochy a rozpoznali v nich blízkosť Božieho kráľovstva. Pozýva nás, aby sme „pozorovali figovník a ostatné stromy“ a venovali pozornosť tomu, čo sa s nimi deje.

Podľa Benedikta XVI. nás „Božie slovo núti zmeniť naše chápanie realizmu a reality.“  Skutočne, lebo „realista je ten, kto v Božom slove rozpoznáva základ všetkých vecí“. Toto živé Slovo, ktoré nám ukazuje leto ako znamenie bezprostrednosti a vzrastu všetkých vecí, je samotným Svetlom: „Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.“ V tomto zmysle „Teraz už slovo nie je len počuteľné; nielenže má hlas, teraz má slovo aj tvár, ktorú môžeme vidieť: tvár Ježiša z Nazareta.“ (Benedikt XVI.)

Komunikácia medzi Ježišom a Otcom bola dokonalá; a všetko, čo dostal od Otca, dal nám tým, že s nami komunikoval rovnako dokonalým spôsobom. Blízkosť Božieho kráľovstva, ktorá vyjadruje slobodnú iniciatívu Boha prísť na stretnutie s nami, nás teda musí pobádať k tomu, aby sme si uvedomili túto blízkosť kráľovstva, aby sme aj my mohli komunikovať s Otcom dokonalým spôsobom prostredníctvom Pánovho slova, oceňujúc znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je tak blízko, ako naplnenie Otcových prisľúbení v Ježišovi Kristovi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie