Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že
pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie
kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa
pominú, ale moje slová sa nepominú.“
Lk 21,29-33

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš pozýva pozrieť sa, ako klíči figovník, symbol našej Cirkvi, ktorá sa pravidelne obnovuje vďaka tej vnútornej sile, ktorú do nej vkladá Boh (spomeňme si na podobenstvo o viniči a ratolestiach, porov. Jn 15): „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že
je už blízko leto.“ (Lk 21, 29 – 30). Eschatologický diskurz, ktorý čítame v týchto dňoch, svojím prorockým štýlom zámerne deformuje chronológiu tým, že kladie na rovnakú úroveň veci, ktoré sa musia stať v rôznych okamihoch. Skutočnosť, že v časti úryvku vybranej pre dnešnú liturgiu máme veľmi obmedzený rozsah, nám dovoľuje uvažovať o tom, že by sme možno mali to, čo je v ňom povedané, považovať za povedané nami, tu a teraz: „Toto pokolenie nepominie, kým sa toto všetko nestane.“ (Lk 21, 32).
V skutočnosti to komentuje už Origenes: „Toto všetko sa môže stať v každom z nás; v nás môže
zostať zničená smrť, náš definitívny nepriateľ.“ Dnes by som chcel hovoriť tak, ako hovorili proroci: chystáme sa uvažovať o veľkom vzklíčení v Cirkvi. Pozrite sa na znamenia časov (porov. Mt 16, 3). Čoskoro sa majú stať dôležité veci. Nebojte sa. Zostaňte na svojom mieste. S nadšením zasievajte semená. A potom sa radostne vrátite, nesúc svoje zviazané snopy (porov. Ž 126,6). Je pravda, že nepriateľ-človek bude naďalej siať smolu. Zlo nebude horieť až do konca čias (porov. Mt 13, 30). Ale Božie kráľovstvo je už tu uprostred nás. A vďaka veľkému úsiliu si razí cestu (porov. Mt 11, 12). Pápež sv. Ján Pavol II. to povedal na začiatku tretieho tisícročia: „Duc in altum“ (porov. Lk 5, 4). Niekedy sa nám môže zdať, že nerobíme nič, čo by stálo za to, alebo dokonca máme pocit, že ideme dozadu. Tieto pesimistické dojmy však majú pôvod vo výpočtoch, ktoré sú mimoriadne ľudské, alebo v zlom obraze, ktorý o nás niektoré médiá zlomyseľne rady vytvárajú. Skrytou skutočnosťou, ktorá nerobí hluk, je táto neustála práca, ktorú vykonávame spoločne, poháňaní silou Ducha Svätého.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie