Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“ (Mk 7,31-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám predstavuje Ježišov zázrak. On dáva hluchým počuť a nemým hovoriť. Ľudia žasli a hovorili: „Dobré robí všetko.“

Toto je v podstate Ježišov krátky životopis. Krátky, no úplný. Kto je tento Ježiš? On je ten, ktorý všetko koná dobre s úmyslom dobra. Je to ten, kto konal iba dobré skutky a kto ich konal dobre, dokonale a konečne – teda nie polovičato, ale vždy dokonca. Ježiš je (Boh a) človek, ktorý robí všetko dobre, pretože robí len dobré skutky a tie, ktoré robí, odovzdáva ako dar Otcovi.

Prečo sa nesnažíme i my takto? V modlitbe, postoji k ľuďom, v práci, službe, v našom apoštoláte? V duchovnom i profesnom rozvoji.

Buďme nároční na seba a buďme nároční aj na tých, ktorí sú od vás závislí. Súcitní, láskaví, jemní, no zodpovedne nároční. Netolerujme „lajdáckosť“. Veru, Bohu sa toto môže len veľmi ťažko páčiť a navyše, trápime a sťažujeme to i našim blížnym.

Ale nemôže tu ísť o nejaké pretvarovanie sa, ani o to, že je to nejako výhodnejšie pre nás. Tento postoj by sme mali mať preto, že chceme z lásky k Bohu a k ľuďom konať dobre. Sväté písmo hovorí, že Božie skutky sú bezchybné a jeho cesty správne. Sv. Josemária Escriva nám ponúka tajomstvo úspechu: „Rob, čo máš, a sleduj, čo robíš.“ Konáme takto?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Neskoro som ťa miloval, ó Krása večne stará, večne nová, neskoro som ťa miloval! Bola si vo mne, ale ja som bol mimo. Volala si, kričala si a prerazila si moju hluchotu. Blysla si sa, zažiarila si a rozptýlila si moju slepotu. Vdýchol si na mňa svoju vôňu, ja som sa nadýchol a teraz po tebe dychtím.“ (sv. Augustín)

„Existuje vnútorné uzavretie, ktoré ovplyvňuje vnútro človeka, ktoré Biblia nazýva „srdce“. Práve to prišiel Ježiš „otvoriť“, oslobodiť, aby nám umožnil naplno prežívať náš vzťah s Bohom a s druhými ľuďmi.“ (pápež Benedikt XVI.)

„Znaky prevzaté Kristom. Pán Ježiš pri svojom kázaní často používa znaky zo stvorenia, aby dal ľuďom poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Uzdravuje alebo zdôrazňuje svoje kázanie hmotnými znakmi alebo symbolickými úkonmi. Dáva nový význam udalostiam a znakom Starej zmluvy, najmä východu z Egypta (exodu) a Veľkej noci (Pasche), lebo on sám je zmyslom všetkých týchto znakov.“ (KKC 1151)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie