ZAMYSLENIE NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“ (Mk 7,31–37)

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium predstavuje Ježišov zázrak: dáva hluchým sluch a nemým reč. Ľudia sú plní obdivu a hovoria: „Dobre robí všetko“ (Mk 7,37).

Toto je Ježišov životopis, ako ho rozprávali jeho súčasníci. Krátky, ale kompletný životopis. Kto je tento Ježiš? Je to niekto, kto urobil všetko dobre. V dvojitom zmysle slova: v čom a ako, teda v podstate a v spôsobe. Konal iba dobré skutky a tie urobil dobre – dokonale a správne. Ježiš je človek, ktorý robí všetko dobre, pretože robí iba dobré skutky, a tie, ktoré robí, dotiahne do konca. Nenecháva nič nedokončené, ani to nenechá na neskôr.

Prečo sa nepokúsiš aj ty konať podobne a to: svoje modlitby, prácu, apoštolát, pri zaobchádzaní s rodinou a inými ľuďmi, byť usilovný rozvíjať sa duchovne aj profesijne … Buď náročný sám na seba a buď tiež náročný, jemne, ale náročný na tých, ktorí na tebe závisia. Netoleruj žiadnu podradnosť. Boh podradné veci nemá rád a trápia tvojich blížnych. Neber tento postoj iba na predstieranie, ani preto, že tento postup je najziskovejší (a to aj z ľudského hľadiska). Rob to preto, lebo Boh nemá rád „zlé“ skutky ani „dobré“ veci, ktoré sa robia zle. Sväté písmo tvrdí: „Božie dielo je dokonalé“ (Dt 32,4). A Pán prostredníctvom Mojžiša hovorí izraelskému ľudu: „Neobetujte nič, čo má na sebe nejakú chybu, lebo tým by ste sa mu nezapáčili.“ (Lv 22,20). Požiadaj o materskú pomoc Panny Márie.

Svätý Josemaría nám ponúka tajomstvo úspechu: „Robte, čo máte, a pozorujte, čo robíte“.

Aplikácia:

Ktoré z dobrých vecí zvyknem nechať nedokončené alebo ich vykonám neporiadne?

Napadá mi niečo dobré, k čomu ma Boh pozýva v tento čas, aby som to vykonal?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie