Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku
Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu
hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil
mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k
nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa
mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im,
aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to
rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým
dáva sluch aj nemým reč.“

(Mk 7,31–37)

Zamyslenie:

Dnes
nám evanjelium predstavuje Ježišov zázrak: dáva hluchým sluch a nemým reč.
Ľudia sú plní obdivu a hovoria: „Dobre robí všetko“ (Mk 7,37).

Toto
je Ježišov životopis, ako ho rozprávali jeho súčasníci. Krátky, ale kompletný
životopis. Kto je tento Ježiš? Je to niekto, kto urobil všetko dobre. V
dvojitom zmysle slova: v čom a ako, teda v podstate a v spôsobe. Konal iba
dobré skutky a tie urobil dobre – dokonale a správne. Ježiš je človek,
ktorý robí všetko dobre, pretože robí iba dobré skutky, a tie, ktoré robí, dotiahne
do konca. Nenecháva nič nedokončené, ani to nenechá na neskôr.

Prečo
sa nepokúsiš aj ty konať podobne a to: svoje modlitby, prácu, apoštolát, pri
zaobchádzaní s rodinou a inými ľuďmi, byť usilovný rozvíjať sa duchovne aj profesijne
… Buď náročný sám na seba a buď tiež náročný, jemne, ale náročný na tých,
ktorí na tebe závisia. Netoleruj žiadnu podradnosť. Boh podradné veci nemá rád
a trápia tvojich blížnych. Neber tento postoj iba na predstieranie, ani preto,
že tento postup je najziskovejší (a to aj z ľudského hľadiska). Rob to preto,
lebo Boh nemá rád „zlé“ skutky ani „dobré“ veci, ktoré sa robia zle. Sväté písmo
tvrdí: „Božie dielo je dokonalé“ (Dt 32,4). A Pán prostredníctvom
Mojžiša hovorí izraelskému ľudu: „Neobetujte nič, čo má na sebe nejakú
chybu, lebo tým by ste sa mu nezapáčili.
“ (Lv 22,20). Požiadaj o materskú
pomoc Panny Márie.

Svätý
Josemaría nám ponúka tajomstvo úspechu: „Robte, čo máte, a pozorujte, čo
robíte“.

Aplikácia:

Ktoré z dobrých vecí zvyknem nechať nedokončené alebo ich vykonám neporiadne?

Napadá mi niečo dobré, k čomu ma Boh pozýva v tento čas, aby som to vykonal?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie