Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:  

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou“ Mk 8,34 – 9,1

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium hovorí súčasne o dvoch témach: kríži, ktorý máme niesť každý deň a jeho ovocí, ktorým je život s veľkým Ž, život nadprirodzený a večný.

Keď v kostole vstávame pri počúvaní Evanjelia, ide o znamenie toho, že chceme nasledovať jeho učenie. Ježiš nám dnes káže zaprieť seba samého: nenasledovať vlastné rozmary, ale, ako píše sv. Pavol, odpútať sa od „klamného bohatstva tohto sveta“. Nesením svojho kríža prijímame tie ťažkosti, s ktorými sa každý deň na svojej ceste boríme.

Slová, ktoré Ježiš vyslovuje vo svojej veľkňazskej reči vo večeradle môžu nám v tom pomôcť. „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia“ (Jn 15,1-2).Dobrý vinár sa so starostlivosťou stará o svoj vinič, aby prinášal to najlepšie víno! Áno, chceme nasledovať nášho Pána! Áno, sme si vedomí, že náš Otec nám túži pomáhať, aby sme ako dobré výhonky prinášali dobré ovocie v našom pozemskom živote, ovocie, ktoré budeme môcť vychutnávať aj v tom večnom.

Svätý Ignác zvykol viesť svätého Františka Xaverského slovami dnešného textu: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mk 8,36). A  ako vieme, dnes sv. Františka nazývame patrónom misií. V Kódexe kanonického práva čítame podobnú myšlienku: „treba (…) mať pred očami spásu duší, ktorá musí byť v Cirkvi vždy najvyšším zákonom.“ A svätý Augustín tiež povzbudzuje: „Každý, kto sa úprimne usilujeo spásu duší, má dobrý dôvod dúfať vo večný život.“ Nech sa cítime týmito slovami a príkladmi života svätých pozvaní v ich nasledovaní.

Panna Mária, matka milosrdenstva, prosíme, pomáhaj nám postupovať na ceste nesenia svojho kríža a ceste starostlivosti o spásu duší. Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie