Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 8. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ‚Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy‘? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.“ Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“ (Mk 11,11-25)

Zamyslenie:

Kľúčovými slovami dnešného evanjelia sú ovocie a modlitba. Ježiš si cestou všimol figovník, na ktorom nie je ovocie, ale len listy. Preto nad ním prorokuje jeho koniec. Podľa svätého Izidora Sevillského majú slová “figovník” a “ovocie” rovnaký koreň. Na druhý deň skoro ráno prekvapení apoštoli vidiac uschnutý figovník Ježišovi hovoria: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.“ Ježiš vo svojej odpovedi hovorí : „Majte vieru v Boha.

Sú ľudia, ktorí sa takmer nikdy nemodlia, a keď sa modlia, tak s nádejou, že Boh vyrieši problémy, s ktorými si sami nevedia rady. A odôvodňujú to Ježišovými slovami, ktoré sme práve počuli: „Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ Majú pravdu a je celkom ľudské, pochopiteľné a legitímne, že sa pred problémom, ktorý je pre nás príliš veľký, pokloníme Bohu, vyprosujeme si pomoc a jemu dôverujeme. Je však potrebné i dodať, že modlitby sú „zbytočné“, pokiaľ nemajú praktický a priamy úžitok – teda pokiaľ s nimi súbežne i my sami nekonáme.

Nemali by sme sa teda modliť? Odpoveď je jasná – mali. A prečo? Pretože z prosebnej modlitby môžeme naozaj veľa získať. A to:

  1. vnútorný pokoj, lebo v modlitbe objavujeme Ježiša ako priateľa, ktorému môžeme dôverovať;
  2. istotu, lebo v pokoji môžeme premýšľať nad problémom, racionálne ho zdôvodniť a hľadať spôsob, ako ho niesť, či vyriešiť;
  3. modlitba nám pomáha rozlišovať medzi tým, čo je dobré, a tým, čo je mojim osobným rozmarom a teda očisťuje úmysly našich modlitieb.

Vďaka tomu môžeme očami viery pochopiť, čo myslí Ježiš svojimi slovami: „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.“ (Jn 14, 13).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie