Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Jána

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. (Jn 6, 1 – 15)

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu sme počuli o zázraku rozmnoženia chlebov: „Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6, 11).

Neskutočná frustrácia apoštolov, ktorí sa pozerajú zoči voči toľkým hladujúcim ľuďom, nás dnes pozýva zamyslieť sa nad davom ľudí dnešných dní, nie však v kontexte fyzického hladu, ale oveľa horšie: ďaleko od Boha, s „duchovnou anorexiou“, ktorá bráni akejkoľvek účasti na Veľkej noci a možnosti stretnúť sa s Ježišom. Takýto veľký zástup ľudí akosi nevieme osloviť, či sa k nemu priblížiť … V dnešnom čítaní sa zachvelo posolstvo nádeje: nezáleží na tom, že máme nedostatok prostriedkov; čo je dôležité, že máme nadprirodzený zdroj; nebuďme „realistickí“, ale „plní dôvery“ v Boha. Keď sa teda Ježiš pýtal Filipa, kde by mohli kúpiť chlieb pre všetkých tých ľudí «povedal To len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí.» (Jn 6,5-6). Pán od nás očakáva, že mu budeme dôverovať. Pri pohľade na tieto „znamenia doby“ neočakávame pasivitu (lenivosť, malátnosť pre nedostatok boja …), ale nádej: Pán urobí zázrak, chce však od apoštolov odvahu, odhodlanie a štedrosť chlapca, ktorý je ochotný dať jačmenné chleby a dve ryby. Ježiš môže znásobiť našu vieru, poslušnosť a smelosť, aj keď hneď neuvidíme ovocie nášho snaženia, rovnako tak ako farmár pri siatí obilia nevidí hneď zelené steblá. „Aby sme vedeli prekonať všetky prekážky, musíme začať tým, že sa vlastne pustíme do práce, naplno sa vložíme do úlohy, a táto snaha nám zrazu otvorí nové možnosti, nové cestičky k napredovaniu.“ (Sv. Josemaria Escriva)  Nečakajme na ten správny okamih, kedy budeme môcť dať k dispozícii všetko, čo máme: ale spravme to čo najskôr!, pretože Ježiš na nás čaká, aby mohol urobiť zázrak. „Problémy, ktoré svetová scéna predstavuje na začiatku nového tisícročia, nás vedú k myšlienke, že iba príhovor zhora nám umožní čakať menej temnú budúcnosť“, napísal Ján Pavol II. Obráťme sa preto s ružencom k Panne Márii, pretože jej orodovanie bolo vždy citeľné v mnohých náročných okamihoch ľudských dejín.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie