Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad neistotou, ktorá vznikla okolo identity a poslania Ježiša Krista. Keď sa ľudia stretávajú s Ježišom, dochádza k nedorozumeniam a domnienkam o tom, kým vlastne je a ako naplní alebo nenaplní starozákonné proroctvá. Domnienky a predsudky vedú k frustrácii a hnevu. Tak je to v každej dobe: zmätok vo viere v Krista a v učení Cirkvi vyvoláva spory a náboženský rozklad. Stádo sa rozptýli, ak ovce nepoznajú svojho pastiera.

Zmätok okolo osoby Ježiša vidno na Jeruzalemčanoch. Na jednej strane hovoria: “Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je” (Jn 7, 27). To znamená, že podľa nich Ježiš nemôže byť Mesiáš, pretože nezodpovedá opisu “Mesiáša”, ktorému ich učili. Na druhej strane však vedia, že veľkňazi ho chcú mŕtveho, ale vidia, že sa voľne pohybuje bez toho, aby ho zatkli, a tak sa čudujú: “Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš??” (Jn 7, 26).

Ježiš odpovedá na tento zmätok tým, že vydáva svedectvo o svojom poslaní a o Otcovi. „A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte.“ (porov. Jn 7, 28).  Nepochopili to, preto ho chceli chytiť, ale nemohli mu ublížiť, lebo ešte neprišla jeho hodina. Ježiš sa vymyká ich očakávaniam tým, že sa ukazuje nie ako víťazný vodca, ktorý oslobodí národ z Rímskej moci, ale ako trpiaci Boží služobník z proroctva Izaiáša.  Pápež František v “Evangelii gaudium” napísal: „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom.“  Preto je naše poslanie objasňovať tým, ktorí sa ešte s Kristom nestretli, kým on v skutočnosti je a uľahčili im stretnutie s Ježišom. Každý, kto skutočne spozná Ježiša, zakúsi radosť a pokoj.

Aplikácia

Snažím sa prehlbovať moje vlastné poznanie Ježiša a vzťah s ním?

Ako chcem dnes o ňom svedčiť? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie