Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ (Jn 15, 12–17)

Zamyslenie:

Dnes nás Pán pozýva k bratskej láske: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12), to znamená, ako ste ma videli milovať a ako ma stále budete vidieť milovať. Ježiš k nám hovorí ako priateľ, pretože nám povedal, že nás volá jeho Otec, ​​chce, aby sme sa stali apoštolmi, a očakáva, že budeme prinášať ovocie, ktoré sa prejavuje v láske. Svätý Ján Zlatoústy povedal: „Keby sa láska rozšírila po celom svete, z nej by sa zrodila nekonečná dobrota“.

Milovať znamená dať život. Manželia to dobre vedia – navzájom sa milujú i obdarúvajú, preberajú zodpovednosť za to, že sú rodičmi, a zároveň prijímajú sebazaprenie a obetovanie svojho času a svojho bytia v prospech tých, o ktorých sa majú starať, ktorých majú chrániť, vzdelávať a formovať ako ľudí. Vedia to aj misionári, keď sa s rovnakým kresťanským duchom obetujú a vzdávajú vlastného života pre evanjelium. A vedia to aj rehoľníci, kňazi a biskupi, a spolu s nimi všetci Ježišovi učeníci, ktorí sa rozhodli pre Spasiteľa.

Pár kapitol pred dnešným úryvkom evanjelia Ježiš povedal, aké sú požiadavky na lásku a prinášanie ovocia: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12,24). Ježiš vás pozýva, aby ste stratili život, bez obáv ho odovzdali Jemu, v prípade potreby ochotne zomreli, aby ste milovali svojho brata Kristovou láskou, s nadprirodzenou láskou. Ježiš vás pozýva, aby ste dosiahli  činnú, dobrotivú a konkrétnu lásku; takto to pochopil apoštol Jakub, keď povedal: „Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: “Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!”, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!“ (Jak 2, 15–17).

Aplikácia:

  • Som si vedomý, že pravá láska si vyžaduje dávku obety? Milujem obetavou láskou?
  • Milujem aj skutkom, alebo len slovom?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie