Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“ (Jn 21,15-19)

Zamyslenie:

Sme veľmi vďační svätému Jánovi, že nám zanechal svedectvo tohto dôverného dialógu medzi Ježišom a Petrom: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ A on odpovedal: „Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem“. Ježiš potom povedal: „Pas moje baránky“ (Jn 21,15). O týchto najmenších, čerstvo narodených pre Božiu milosť… sa musíš starať, akoby si bol sám… Keď mu Ježiš druhýkrát hovorí: „Pas moje ovce“, hovorí Šimonovi Petrovi: „Musíš viesť všetkých, ktorí ma nasledujú v mojej Láske, a musíš sa postarať, aby všetci mali čistú lásku. Tak si prostredníctvom teba všetci uvedomia, že ma nasledujú, lebo je to moja vôľa, aby si išiel vždy prvý.

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ (Jn 21, 17). Jeho trojnásobné zapretie ho núti napraviť sa a už len spomienka naň ho zarmucuje. Pane, naozaj ťa milujem napriek tomu, že som ťa zaprel…, ty vieš, ako veľmi som ľutoval svoju zradu, ty vieš, ako veľmi som nachádzal útechu, keď som bol s tvojou Matkou a bratmi.
Útechu nachádzam v spomienke na to, že si ustanovil moc odpúšťať hriechy, ktoré nás od teba oddeľujú, či je ich málo alebo veľa. Nachádzam útechu, keď si priznávam pravdu o mojom vzďaľovaní sa od Teba a zároveň cítim z Tvojich kňazských úst „….a ja Ťa rozhrešujem v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“.

Útechu nachádzame v moci tých kľúčov, ktoré Ježiš Kristus udeľuje svojim kňazom, služobníkom, aby sa nám opäť otvorili dvere k jeho priateľstvu. Pane, vidím, že ľahostajnosť sa dá usporiadať intenzívnejším skutkom lásky. To nás núti celkom zhodnotiť nesmiernu radosť zo sviatosti odpustenia, keď vyznávame svoje hriechy, ktoré sú vlastne “nedostatkom lásky”.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie