Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO ŠTVRTEJ PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. (Jn 7,1-2.10.25-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Vo svetle dnešného evanjelia sa zamyslime nad zmätkom, ktorý v Jeruzalemčanoch vyvolali otázky o pôvode a poslaní Ježiša Krista. Keď ľudia vidia Ježiša ako učí v chráme, vyslovujú domnienky o tom, kým je, či spĺňa alebo nespĺňa proroctvá Starého zákona a čo urobí. Domnienky a posudzovanie vedú k sklamaniu a hnevu. Tak je to vždy: nejasnosti vo viere v Ježiša Krista a ohľadom učenia Cirkvi vyvolávajú spory a narúšajú náboženskú jednotu. Stádo sa rozpŕchne, ak ovce nepoznajú svojho pastiera.

Jeruzalemčania hovoria: „… o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je“ (Jn 7,27) a to je podľa nich dôvod, že Ježiš nemôže byť Mesiášom, lebo nespĺňa ich predstavy o pôvode Mesiáša. Ale súčasne si uvedomujú, že ich vodcovia ho chcú zabiť, a napriek tomu sa Ježiš voľne pohybuje a bez problémov učí, a tak si kladú otázku: „Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš?“ (Jn 7,26). Ježiš dáva odpoveď na ich pochybnosti slovami „pravdivý je ten, ktorý ma poslal“ (Jn 7,28). Evanjelista Ján opisuje Ježiša ako pána situácie. Napriek tomu, že ho chceli chytiť, „nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina“ (Jn 7,30), aby naplno zjavil kým je a aké je jeho poslanie. Ježiš nespĺňa očakávania ľudí, že bude víťazným vodcom, ktorý odstráni rímsky útlak, lebo je Trpiacim Služobníkom, ako ho opisuje prorok Izaiáš.

Pápež František píše v „Evangelii Gaudium“: „Radosť evanjelia napĺňa srdcia a životy všetkých, ktorí stretnú Ježiša.“ Zásadná vec je, aby sme  všetkým, s ktorými sa stretneme, pomohli bez predsudkov a posudzovania pochopiť kým je Ježiš a čo je Cirkev a sprostredkovať im stretnutie s Ježišom. Keď človek spozná, kým Ježiš skutočne je, bude oplývať radosťou a pokojom.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Hľadať Ježiša je zvyčajne niečo dobré, lebo je to to isté ako hľadať Slovo, pravdu a múdrosť. Pokiaľ si zachováme semienko pravdy, ktoré bolo zasiate do našej duše, a jeho prikázania, Slovo sa nevzdiali od nás.“ (Origenes)
  • „Sloboda neznamená robiť si to, čo chcem. To nás robí sebeckými a chladnými, a bráni nám v tom, aby sme sa stali otvorenými a úprimnými priateľmi. V protiklade k tomu sloboda je darom, ktorý nás robí schopnými voliť si dobro: toto je pravá sloboda.“ (František)
  • „Ježiš, ako pred ním proroci, preukazoval jeruzalemskému chrámu najhlbšiu úctu. V ňom ho Jozef a Mária predstavili štyridsať dní po jeho narodení. Ako dvanásťročný sa rozhodne zostať v chráme, aby svojim rodičom pripomenul, že sa musí starať o veci svojho Otca. Počas svojho skrytého života putoval doň každoročne aspoň na Veľkú noc. Aj jeho verejné účinkovanie sa riadilo akoby rytmom jeho putovaní do Jeruzalema na veľké židovské sviatky.“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 583)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie