Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18-24

Zamyslenie:

Dnes nás Liturgia slova pozýva, aby sme premýšľali o úžasnom príklade, ktorý nám dáva svätý Jozef. Bol oddaný, mimoriadne citlivý voči Márii. Niet pochýb o tom, že obaja boli vynikajúci ľudia, zamilovaní do seba ako žiadny iný pár. Je však zrejmé, že Všemohúci chcel, aby ich láska prešla veľmi náročnými okolnosťami. Svätý Ján Pavol II. napísal: „kresťanstvo je prekvapením od Boha, ktorý sa postavil na stranu svojho stvorenia“. Márii navrhol – nikdy nič nevnucoval – povolanie byť Matkou Božou: „Ten, ktorý mal moc vytvárať všetko z ničoho, odmietol obnoviť to, čo bolo znesvätené, ak by s tým Mária nesúhlasila“ (sv. Anselm). Boh nás nielen žiada o povolenie, ale chce tiež, aby sme sa podieľali na jeho plánoch. A tak to bolo aj pre Máriu a Jozefa. V skutočnosti Kristus potreboval rodičov. Ba čo viac: potreboval hrdinstvo svojich rodičov, pretože museli ísť do extrému, aby bránili život „malého Vykupiteľa“. Skutočne je krásne, že Mária prezradila iba niekoľko detailov svojho pôrodu: O tak dôležitej skutočnosti nám hovoria iba dva verše (porov. Lk 2,6-7). Na druhej strane bola jasnejšia, keď hovorila o Jozefovej ohľaduplnosti k nej. Faktom bolo, že „skôr, ako žili spolu, ukázala sa, že je tehotná skrze Ducha Svätého“ (porov. Mt 1,19), a aby Jozef neriskoval jej diskreditáciu, bol by radšej, keby diskrétne zmizol a zriekol sa jej lásky. Takže predtým, ako bol vyhlásený zákon lásky, Svätý Jozef ho už praktizoval: Mária (a jeho láskyplné pozornosti s ňou) boli jeho zákonom.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie