Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 22-35

Zamyslenie:

V dnešnom
evanjeliu sme počuli o prinesení dieťaťa Ježiša do chrámu. Táto udalosť,
ktorá sa stala na 40 deň po narodení Ježiša, má aj samostatný sviatok, ktorý sa
nazýva: Obetovanie Pána a slávi sa druhého februára. Okrem toho ju však
meditujeme oveľa častejšie; vždy, keď sa modlíme radostný ruženec a prídeme
k tajomstvu štvrtého desiatku: ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme
obetovala.

Panna Mária prichádza
so svojím ženíchom sv. Jozefom do jeruzalemského chrámu. Stretajú tu starčeka
Simeona, ktorý berie malého Ježiša do rúk a zvelebuje Boha slovami
chválospevu, ktorý sa modlievame každý večer pred spaním.

Aký význam má však stretnutie Simeona s dieťaťom Ježišom a jeho matkou v chráme? Simeon bol spravodlivý a nábožný muž, otvorený na pôsobenie Ducha Svätého. Vedený Duchom Svätým spoznal v tomto pokornom betlehemskom dieťati naplnenie všetkých mesiášskych proroctiev, nádejí a modlitieb Božieho ľudu. Preto prorokuje, že Ježiš je „Svetlo na osvietenie pohanov.“  Vidíme, že je to práve Duch Svätý, ktorý zjavuje Pánovu prítomnosť tým, čo sú vnímaví a túžia po Spasiteľovi. To isté chce Duch Svätý robiť aj v našom živote – ukazovať, odhaľovať prítomnosť Ježiša Krista vo všednosti dňa, aby sme ho neprehliadli.  

Simeon sa však aj prihovára Panne Márii. „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“ Keď bude raz stáť Matka Božia pod krížom, pochopí zmysel tohto proroctva.

Vianoce nikdy neboli a ani nie
sú sentimentálnou idylou. V dreve jasličiek sa tajomne skrýva drevo stromu
v raji, symbolizujúce hriech ľudstva, ale i drevo kríža, na ktorom
Ježiš Kristus vykúpi svet. Sv. Ján Pavol II hovorí v tejto súvislosti:
Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.

Aplikácia:

Pravá láska ide vždy cez kríž – cez umieranie môjmu egoizmu. Pokúšam sa o takúto lásku?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie