Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. Mk 1, 14-20

Zamyslenie:

Prichádza Ježiš a volá: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1,17). Volá apoštolov za iných rybárov, ako boli doposiaľ naučení. Je to pre nich veľmi otázne, veď idú do neznáma. Odkiaľ mali takú istotu, že to v živote neoľutujú? A pritom zanechali nielen svoju prácu, ale aj svojich najbližších. Ježiš prichádza k nim na rozdiel od Jána Krstiteľa, za ktorým ľudia chodili na určité pevné miesto pri Jordáne. Prichádza a volá.

V židovskom národe si ľudia vyberali vodcov a učiteľov. U Ježiša je to presne naopak. On, vodca a učiteľ, si vyberá svojich učeníkov, ľudí. Má na to ako Stvoriteľ a Boh právo. To, že Ježiš – Boh, prichádza sám k nám, to je obrovská zmena voči Starému zákonu, kde všetci chodili do jediného chrámu v Jeruzaleme, aby splnili zákon. Boh sa vydal na cestu k rybárom. Boh sa vydal na cestu k nám. Boh sa vydal na cestu k človeku. Tu jednoznačne platia slová: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo.“

Aj k nám prichádza Ježiš osobne každý deň, každú chvíľu, a to nie len vo svätej omši, v Eucharistii, ale v každom človeku, ktorého stretneme. Každý človek má právo, na základe toho, že je stvorený Bohom, nás vyzývať: „Poď, ukáž mi svoje kvality, ktoré si nadobudol v živote s Ježišom. Ježiš volá rybárov, aby nadobudli od neho kvality evanjelia a ohlasovali – podávali ich ľuďom. Aj ty, ktorý si pokrstený a patríš do tajomného Kristovho tela, si vyzvaný nielen prijímať od Ježiša kvality evanjelia, ale ich aj nadobúdať a odovzdávať. Odovzdávať odpustenie; prijímanie nesympatického človeka; úsmev, keď ma chcú vytočiť; pokoj, keď sa chcú hádať; rozvážnosť, keď ma chcú zviesť; múdrosť, keď chcú potlačiť moje kresťanské presvedčenie; radosť radujúcim; nádej utláčaným a zarmúteným. Odíďme s Ježišom od Galilejského mora, od chytania rýb, ktoré nás odvádzajú od podstaty evanjelia, odíďme od konania svojich každodenných starostí v zmysle zotročovania, od povinností kvôli pozemskému blahobytu a učme sa s Ježišom v škole evanjelia vykonávať svoje starosti a povinnosti vo svetle lásky a služby blížnemu.

Text napísal: P. prof. Ľubomír Stanček PhD., CM,

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie