Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA v Cezročnom období 

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“ (Mt 5, 38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš nás dnes učí, že nenávisť sa prekonáva odpustením. Už Starozákonný zákon odplaty bol pokrokový na svoju dobu, pretože stanovil hranice odplaty. Zub za zub – bol obraz, ktorý chcel povedať, že za jeden vybitý zub nemôžeš zabiť človeka, či zničiť celú jeho rodinu. Všetko má mať svoju mieru. Blížnemu môžeš urobiť len to, čo on urobil tebe, inak by si sa dopustil nespravodlivosti. Toto bol pokrok, ale predsa len obmedzený, pretože Ježiš v evanjeliu ide ďalej, a učí, že pomstu má nahradiť láska a za zlo sa máme odplácať dobrom. Sám to aj potvrdil, keď sa na kríži modlil za tých, čo ho ukrižovali: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).

V tom všetkom nás však musí sprevádzať pravda. Neodpúšťame len preto, že sa cítime bezmocní alebo natoľko sebavedomí, že pohŕdame tými, čo nám ublížili.  Výraz “nastaviť druhé líce” sa často zamieňa s myšlienkou vzdať sa svojich legitímnych práv. Nie je to tak. Nastaviť druhé líce znamená pokojným, ale rozhodným gestom odsúdiť a spochybniť nespravodlivosť, ktorej sa nám dostalo. Ježiš veľkňazovmu sluhovi, ktorý ho udrel po tvári, pokojne odpovedal: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“ (Jn 18, 23)

Vidíme teda, ako by sa mal správať kresťan: nevyhľadávať pomstu, ale stáť pevne, byť otvorený odpusteniu a vedieť sa aj brániť.  Určite to nie je ľahké umenie, ale je to jediný spôsob, ako zamedziť šíreniu zla a násilia a ukázať svetu iný spôsob správania: božský. Svätý Bazil nám radí: “Zober si k srdcu toto poučenie Pána a zabudneš na urážky a krivdy od blížneho. Uvidíš, aké rôzne mená raz dostanete: jeho budú volať zlým a násilníkom a teba tichým a pokojným človekom. On bude jedného dňa ľutovať svoje násilie a ty nikdy nebudeš ľutovať svoju miernosť.“

Aplikácia:

Ako sa zvyčajne zvyknem odplácať za zlo, ktoré mi niekto spôsobil? Nahnevám sa? Prestanem sa s tým človekom rozprávať? Začnem sa mu vyhýbať? Je aj iná cesta, ako to riešiť?

Pomodlím sa o milosť, aby som aj ja vzal tieto slová Pána vážne a dokázal ich uskutočňovať vo svojom živote. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie