Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 14. TÝŽDŇA v Cezročnom období 

Evanjelium:

Keď Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine. (Mt 9, 18-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Liturgia slova nás dnes pozýva obdivovať dva nádherné prejavy viery. „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije“, prihovára sa Ježišovi popredný muž. A žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, dotýka sa šiat Pána pevne presvedčená, že „ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Tieto prejavy viery boli také úžasné a veľkolepé, že sa hneď dotkli Ježišovho srdca a vyvolali jeho okamžitý obdiv a veľkodušnú odpoveď.

Mohli by sme povedať, že svojou pevnou vierou “zaväzujeme” Boha, aby čosi pre nás urobil. A môžeme aj povedať, že on má takýto druh záväzku rád. Pán vždy odpovedá na prejavy viery človeka. Dalo by sa dokonca povedať, že Boh sa ochotne nechá akoby “manipulovať” našou dobrou vierou. Čo však nemá rád, je naša nedôvera, keď neveríme v jeho moc a silu. Vidíme to v prípade Zachariáša, ktorý najskôr neuveril slovám archanjela Gabriela o narodení syna a žiadal od neho dôkaz. Skončilo to tým, že Zachariáš, ktorý neuveril, zostal nemý, až kým sa mu nenarodil syn Ján Krstiteľ.

Pán sa naopak teší, ak k nemu pristupujeme s hlbokou vierou a dôverou. Sám nás k tomu povzbudzuje slovami: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a otvorí sa vám“ (Lk 11,9). Nech nám je vzorom a príkladom Panna Mária, o ktorej jej príbuzná Alžbeta vyhlásila: „Blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45).

Aplikácia:

Ako je to s mojou vierou v prítomnosť Pána v mojom živote? Verím, že je so mnou, že sa mu môžem so všetkým zveriť a s ním počítať?

O aké uzdravenie by som chcel dnes Pána poprosiť?  On dokáže uzdraviť aj moju nedôveru.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie