Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine. (Mt 9,18-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešná liturgia Božieho slova nás pozýva obdivovať dva nádherné prejavy viery. Sú také autentické a hlboké, že Ježiš na oba hneď reaguje. On sa totižto nikdy nenechá predbehnúť v štedrosti a veľkodušnosti. Prvý prejav hlbokej viery v moc Pána ukazuje istý popredný muž, ktorý sa pokloní a hovorí Ježišovi: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ (Mt 9, 18). Tu by sme mohli dokonca povedať, že takáto viera má silu „prinútiť Pána“ ku konaniu. Pán sa však teší z takejto formy „povinnosti“, ktorá sa od neho očakáva. Rovnako pôsobivé je aj svedectvo viery ženy, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. Dotkla sa obruby Ježišovho odevu, lebo si v duchu povedala: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem“(Mt 9, 21). Ježiš povzbudený jej vierou ju ubezpečuje: “Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ Pri meditácii týchto dvoch prejavov viery, na ktoré Ježiš odpovedal zázrakom, by sme mohli dokonca tvrdiť, že Boh sa s radosťou necháva „manipulovať“, či „zaviazať“ našou hlbokou vierou a dôverou. Nemá rád, ak k nemu pristupujeme, či ho skôr pokúšame svojou nedôverou. Vidíme to v prípade Zachariáša, ktorý najskôr neuveril slovám archanjela Gabriela o narodení syna a žiadal od neho dôkaz. Skončilo to tým, že Zachariáš, ktorý neuveril, zostal nemý, až kým sa mu nenarodil syn Ján Krstiteľ.

Pán sa naopak teší, ak k nemu pristupujeme s hlbokou vierou a dôverou. Sám nás k tomu povzbudzuje slovami: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a otvorí sa vám“ (Lk 11,9).“ Nech nám je vzorom a príkladom Panna Mária, o ktorej jej príbuzná Alžbeta vyhlásila: „Blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,45)

Aplikácia:

  • Ktoré slová dnešného evanjelia mi prinášajú najviac útechy a povzbudenia? Viackrát si ich meditatívne zopakujem.
  • Aké konkrétne uzdravenie by som chcel ja dnes poprosiť Pána?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie