Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

Keď Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine. (Mt 9,18-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Liturgia slova nás dnes pozýva obdivovať dva nádherné prejavy viery. Boli také nádherné, že si zaslúžili pohnúť srdcom Ježiša Krista a to okamžite.

Prvým prejavom hlbokej viery bola prosba popredného muža, ktorý sa obracia na Pána slovami: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije“ (Mt 9, 18). Mohli by sme dokonca povedať, že takáto silná viera má moc nad Bohom. On má však rád takýto druh „povinnosti vypočuť“, ku ktorej ho svojou prosbou akoby nútime. Rovnako pôsobivé je aj ďalšie svedectvo viery ženy, ktorá trpela dvanásť rokov na krvotok. V duchu si hovorí: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem“ (Mt 9, 21). Ježiš, iste potešený jej vierou, jej hovorí: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila“  (Mt 9, 22).

Boh chce od nás živú vieru. Mohli by sme dokonca tvrdiť, že Boh sa rád nechá našou hlbokou vierou „manipulovať“. Čo naopak nepripúšťa, je, že sa ho snažíme pokúšať svojou nedôverou. Príklad nedôvery vidíme napríklad v prípade Zachariáša, otca sv. Jána Krstiteľa. Keď mu archanjel Gabriel hovorí, že bude mať syna, neveriacky sa pýta: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku“ (Lk 1, 18). Archanjel mu na to hovorí:  „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“ (Lk 1, 19 – 20). A tak to aj bolo.  Boh sa chce nechať „zaviazať“ našou vierou. Preto Ježiš v evanjeliu hovorí: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11, 9). Boh je náš Otec a nechce svojim deťom odmietnuť nič, čo je pre nich dobré. Dnes sme povolaní posilniť našu vieru a dôveru v Boha. Nedá sa to bez modlitby. Sv. Augustín hovorí: „Viera vyvoláva modlitbu, a modlitba posilňuje vieru“.

Aplikácia:

  • Viera a dôvera v Boha sa prehlbuje modlitbou a meditáciou Božieho slova, Svätého písma. Ako je to s mojou modlitbou a meditáciou Božieho slova?
  • O Panne Márii čítame: „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej Pán povedal!“ (Lk 1, 45). Obráťme sa v dôvere na ňu, aby nám vyprosovala milosť rastu vo viere.  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie