Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie:

Synovia Izraela robili, čo sa Pánovi nepáči, a slúžili Bálom. Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, chodili za cudzími bohmi, za božstvami národov, ktoré bývali okolo nich, a klaňali sa im. Tak dráždili Pána: opustili ho a slúžili Bálovi a Aštarte.

Pán sa rozhneval na Izrael a vydal ich do rúk lupičov, ktorí ich drancovali. Predal ich nepriateľom, čo bývali okolo, a oni nevládali odolávať svojim protivníkom. Kamkoľvek sa pohli, bola proti nim Pánova ruka a stíhalo ich veľké nešťastie, ako im Pán povedal a prisahal.

A Pán im vzbudzoval sudcov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk plieniteľov. Lenže ani ich nechceli poslúchať: smilnili s cudzími bohmi a klaňali sa im. Rýchlo zišli z cesty, po ktorej kráčali ich otcovia, keď poslúchali Pánove nariadenia, a robili všetko naopak.

Keď im Pán vzbudzoval sudcov, Pán bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Pánovi ich bolo ľúto a počul ston sužovaných. Ale keď sudca zomrel, vracali sa späť a robili oveľa horšie, ako robili ich otcovia: behali za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Nezanechali svoje skutky a tvrdošijne chodili po starej ceste. (Sdc 2, 11-19)

Zamyslenie:

Spieva stále tú istú pesničku, hovoríme o niekom, keď sa stále opakuje a nechce popustiť zo svojho.

Synovia Izraela robili, čo je zlé v očiach Pánových – to je smutný refrén v dejinách vyvoleného národa po príchode do zasľúbenej zeme. To „zlé“ pozostávalo hlavne v úcte cudzích bohov, v modlárstve, ktoré preberali od okolitého obyvateľstva. Tým sa spreneverovali prvému prikázaniu desatora. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov, aby si sa im klaňal.

Preto vzbĺkol Pánov hnev proti Izraelu a vydal ich do rúk lupičov – boli slabí, nevedeli sa ubrániť, lebo Boh im prestal očividne pomáhať.

Keď sa im už veľmi zle vodilo, vzbudzoval Boh sudcov, ktorí ich vyslobodili. Izraelskí sudcovia neboli advokáti alebo fiškáli, ale pomstitelia krívd spáchaných na ľude, stali sa vodcami a osloboditeľmi a konečne dočasnými vládcami.

Keď sa minú veľké, zostanú len drobné – peniaze. Tak to býva aj v dejinách, po veľkých slávnych postavách prichádza často celý rad len menších figúr. Ani sudcovia sa už svojou veľkosťou a slávou nevyrovnali ani Mojžišovi ani Jozuemu.

Keď však sudca, ktorý dal veci ako tak do poriadku, zomrel, stávali sa ešte horšími. Išlo to s nimi dolu brehom – a pesnička sa opakovala.

Či sa čosi podobné nedeje aj dnes, aj v cirkvi? Ponosujeme sa na zlé časy, na zlé pomery, ale či to nie je dôsledok, že sme sa spreneverili Bohu? Či nerobia ľudia aj dnes to, čo je zlé v Pánových očiach? Či sa neklaňajú cudzím bohom? Či neuctievajú modly?

Mali by sme sa poučiť z minulosti a spytovať si svedomie.  

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie