Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘ Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.“ (Mt 23, 13. 15-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Pán chce poučiť o pojme, ktorý je sám o sebe jednoduchý, ale len málokto si ho dokáže osvojiť do hĺbky. Totiž, viesť niekoho ku katastrofe neznamená viesť ho k životu, ale k smrti. Ten, kto učí, ako zanedbávať svoj život nie je majstrom života, ale „vrahom“.

Možno by sa nám zdalo jednoduché povedať, že dnes je Pán zle naladený, je dosť nahnevaný na tých ktorí spôsobujú, že ich blížni strácajú cestu a chuť do života: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!“ (Mt 23, 15).

Farizeji hľadajú ľudí len preto, aby nalákali prijať ich vlastné náboženské presvedčenie; nie Božie, ale ich vlastné; nie aby ich premenili na Božích synov, ale na synov pekla. Ich pýcha nepozdvihuje človeka do neba, nevedie k životu, ale k záhube. Aký strašný omyl!

Slepí vodcovia! Cedíte komára – hovorí im Ježiš –„ale prehĺtate ťavu!“ (porov. Mt 23, 24). Všetko je postavené na hlavu, Pán sa opakovane pokúšal otvoriť im uši a odkryť farizejom oči, ale prorok Zachariáš hovorí: „Nechceli počúvať, obrátili sa chrbtom a zakryli si uši, aby nepočuli“ (porov. Zach 7, 11). Keď potom príde súd a sudca vynesie prísny rozsudok: „Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7, 23). Nestačí vedieť najlepšie: je potrebné poznať pravdu a učiť ju s pravou pokornou vernosťou. Spomeňme si na citát skutočného majstra múdrosti. Tomáša Akvinského: „Kým arogantní vyzdvihujú vlastnú odvahu, ponižujú dokonalosť pravdy“.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie