Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“ Lk 8,16-18

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium je síce veľmi krátke, ale zato veľmi hlboké. Hovorí o svetle, ktoré má svietiť iným ľuďom. Hovorí o tom, aby sa evanjelium ohlasovalo zo striech, teda, aby sa dostalo na verejnosť a mohol sa s ním oboznámiť každý, kto chce. Naše kresťanské náboženstvo nie je totižto „čosi tajné“, čiže určené iba pre malú skupinu vyvolených a osôb zasvätených do tajomstva. Je to posolstvo spásy pre všetkých.

Chápeme, že Ježiš je Svetlo sveta a my jeho nasledovníci máme byť tiež ako lampy, ktoré svietia celému svetu. Byť kresťanom a zostať „neviditeľným“, čiže žiť svoju vieru v utajení a nedávať ju verejne najavo, je protirečenie samo v sebe. Veríme tiež, že posolstvo evanjelia ponúka spôsob života, ktorý prináša pokoj a šťastie do života jednotlivcov ako i celej spoločnosti, ak sa evanjeliom skutočne aj riadime.

A evanjelium hovorí aj o počúvaní, ktoré je dôležité pre náš rast vo viere. „Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“ Mal by to byť sluch, ktorý chápe, prijíma, osvojuje si a uvádza Božie slovo do praxe. To, čo je počuté a osvojené, treba odovzdať ďalej, aby sa to šírilo a milosť rástla. Naopak, „a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má“ znamená, že kto nepočuje, pretože sa o Božie slovo nezaujíma, alebo ho nechce chápať, prijať či uskutočňovať,  stratí aj to málo, čo má. Byť kresťanom neznamená dosiahnuť určitú duchovnú úroveň a zostať tam; v podstate znamená neustály rast a rozvoj. Zostať na mieste alebo stagnovať znamená strácať a upadať.

Aplikácia:

Sviečka vydáva svetlo len vtedy, ak sa nechá pohltiť plameňom. Ako môžem dovoliť Kristovi, aby „ma pohltil“ a svietil vo mne?

Nehanbím sa na pracovisku či na verejnosti za svoju vieru? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie