Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10,25-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa učiteľ Zákona pýta Ježiša otázku, ktorú sme si možno v živote položili viackrát: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Chcel Ježiša podrobiť skúške. Majster však múdro odpovedá to, čo je napísané v Písme, teda milovať Pána, svojho Boha, a svojho blížneho ako seba samého. Kľúčom je milovať. Ak hľadáme večný život, vieme, že „viera a nádej odídu, ale láska zostane navždy“. Každý životný projekt, každá spiritualita, ktorá nemá vo svojom strede lásku, nás vzďaľuje od skutočného zmyslu našej existencie. Často zabúdaným, ale dôležitým referenčným bodom je láska k sebe samému. Iba z našej osobnej identity môžeme milovať Boha a svojich blížnych.

Učiteľ Zákona ide ešte ďalej, keď sa pýta Ježiša: „A kto je môj blížny?“ A odpoveď dostáva podobenstvom, malým príbehom, vzdialeným od zložitých teórií, ale s jasným posolstvom. Modelom milujúceho človeka je Samaritán, teda niekto, kto je akoby vylúčený z Božieho ľudu. Keď videli zbitého a polomŕtveho človeka, kňaz a levita, jednoducho si ho nevšímali a prešli okolo. Tí, ktorí mali byť bližšie k Bohu boli ďaleko od svojho blížneho. Učiteľ Zákona sa vyhýba vysloveniu slova „Samaritán“, aby uviedol, kto sa k zranenému mužovi zachoval ako blížny: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ Ježišov návrh je jasný: „Choď a rob aj ty podobne!“

Nie je to teoretický záver diskusie, ale pozvanie žiť realitu lásky, ktorá nie je len éterickým pocitom, ale správaním, ktoré prekonáva spoločenskú diskrimináciu a vychádza zo srdca človeka. Svätý Ján z Kríža nám pripomína, že „Na sklonku svojho života budeš súdený z lásky.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie