Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“ (Lk 11, 29-32).

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš dnes napomína tých, ktorí si myslia, že si zaslúžia „vstupenku“ do raja len preto, že budú Ježišovi tlieskať za to, aký je úžasný!“. Kristus zaplatil cenu našej spásy bez toho, žeby niekoho vylúčil, napriek tomu je však potrebné dodržať určité podmienky. A medzi ne patrí aj to, aby sme sa netvárili, že Kristus urobí všetku prácu za nás, zatiaľ čo my nemusíme urobiť vôbec nič. Myslieť si to by bolo nielen hlúposťou, ale doslova aroganciou. Preto Pán používa slovo „zlý“: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo (Lk 11, 29). Nazýva ich „zlými“, pretože chcú najprv vidieť jeho veľkolepé zázraky, aby následne mohli vyjadriť svoje prípadné blahosklonné prijatie.

Ježiš na to nepristúpil ani pred svojimi nazaretskými krajanmi, ktorí si ho chceli vychutnať ako pohodlne usadení diváci v divadle. To však nie je možné: Pán ponúka spásu, ale len tým, ktorí sa mu podriaďujú prostredníctvom poslušnosti zrodenej z viery, ktorá je trpezlivá a plná dôvery. Túto totálnu vieru (ktorú sám Boh zasadil do nášho vnútra ako semeno milosti) žiada od nás Boh. Svedectvom proti tým, ktorí si zachovávajú vlastnú karikatúru viery, bude kráľovná z juhu, lebo prišla až z konca sveta, aby počula Šalamúnovu múdrosť, a ukázalo sa, že „tu je niekto väčší ako Šalamún“ (Lk 11, 31). Jedno príslovie hovorí, že „nik nie je taký hluchý ako tí, čo nechcú počuť“. Kristus odsúdený na smrť po troch dňoch vstal z mŕtvych a ponúka spásu tomu, kto uverí. Prijímajme Ho s hlbokou vierou a láskou. A v deň posledného súdu Ho spoznáme a On spozná nás. Don Alberione, Boží služobník, povedal: „Boh neplytvá svetlom: rozsvecuje lampy podľa potreby, ale vždy včas.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie