Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 3. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ (Mk 3, 22-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď čítame o tejto udalosti, iste nás vyruší, že „zákonníci, čo prišli z Jeruzalema“, hoci sú svedkami učenia Ježiša a jeho božskej moci, ktorá sa prejavuje v uzdraveniach a zázrakoch, predsa len tvrdia, že „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“ (Mk 3, 22). Je prekvapujúce, ako aj inteligentní ľudia dovolia, aby ich zaslepila osobná a náboženská nevraživosť. Oni sami boli učiteľmi a boli v prítomnosti toho, ktorý zosobňoval Dobro. Museli vycítiť, tak ako ostatní, tichosť a pokoru Ježiša, múdrosť, príťažlivosť a moc s ktorou učil, a uvedomiť si, že stoja naozaj pred niekým, v ktorom sa zjavuje Boh. Kvôli svojej pýche a zaslepenosti to však tvrdohlavo odmietali uznať. Tí, ktorí tvrdili, že sa vyznajú v Božích veciach, boli nakoniec tí, ktorí vôbec nič nepochopili a dopustili sa ešte nehoráznej veci: obvinili Ježiša zo spojenia so zlým duchom; teda, že je satanista.

Zatiaľ čo iní by sa im za to odplatili spravodlivým výbuchom hnevu, alebo ignorovali ich pohŕdavé a zákerné obvinenie, náš Pán to neurobil. Pokúsil sa – viac pre dobro a spásu ich duše ako pre svoju obhajobu – presvedčiť ich o svojom božstve. Ako tvrdil svätý Ján Pavol II, náš Pán „je neprekonateľným svedectvom trpezlivej lásky a pokornej miernosti“. Jeho neobmedzená láskavosť ho privádza k tomu, že sa pokúša otvoriť ich uzavreté srdcia tým, že im logicky dokazuje nezmyselnosť ich obvinenia. Nakoniec ich Ježiš varuje, že ich tvrdosť srdca je vzburou, hriechom voči Duchu Svätému a že to sa im nikdy neodpustí (porov. Mk 3, 29). Tento hriech zostáva neodpustený nie preto, že by ho Boh nechcel odpustiť, ale preto, že tu chýba priznanie si vlastnej hriešnosti. Ježiš vie, že aj jeho učeníci a všetci, čo ho budú nasledovať, budú zažívať takú istú tvrdohlavosť a uzavretosť zo strany sveta. Nebuďme preto prekvapení, ak sa na svojej ceste viery stretneme s podobnými odmietnutiami či obvineniami. Budú len  znamením, že kráčame po správnej ceste života podľa evanjelia. Modlime sa preto za týchto ľudí a prosme nášho Pána, aby nám dal potrebnú trpezlivosť a sám bol našou posilou v takýchto chvíľach.  Takto sa môžeme ešte hlbšie s ním spojiť a to účasťou na tajomstve jeho odmietnutia!

Aplikácia:

Ako sa vyrovnávam s tým, ak niekto mňou pohŕda či ma ponižuje len preto, že som veriaci človek?

Dnes môžem častejšie pohliadnuť na kríž Pána Ježiša a poprosiť ho o milosť sily zostať mu verný až do smrti.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie