Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal. (Lk 13, 10-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli evanjelium ako Ježiš učil v sobotu v synagóge a uzdravil ženu, ktorá 18 rokov trpela zrejme zakrivením chrbtice. V skutočnosti takmer všetky uzdravenia, ktoré Ježiš vykonal, možno vnímať ako symbol hlbších, duchovných či duševných utrpení, ktorými môže trpieť každý z nás. Byť hluchý (nepočujeme Boha, ktorý k nám hovorí), slepý (nevidíme pravdu alebo nerozumieme Ježišovmu slovu v evanjeliu), nemý (nemôžeme alebo nechceme ohlasovať svoju vieru), ochrnutý a mať iné ochromujúce trápenia (nie sme schopní robiť veci, ktoré by sme mali robiť); mať malomocenstvo (sme odrezaní od vzťahov s druhými alebo odrezávame druhých ľudí) a byť posadnutý zlými duchmi (sme v zajatí rôznych závislostí), byť zhrbený (trpieť pod bremenami a starosťami života…)

Ježiš uvidel ženu, zavolal ju k sebe, položil na ňu ruku a ona sa hneď vzpriamila a začala ďakovať Bohu. Dalo by sa očakávať, že aj všetci prítomní začnú ďakovať a chváliť Boha za to, čo sa stalo úbohej žene. Ale nie… predstavený synagógy bol rozhorčený, že k uzdraveniu došlo v sobotu. V istom zmysle sa zdá, že mal pravdu. Žena, ktorá trpela 18 rokov, mohla pokojne počkať ešte jeden deň. Avšak, nie je to tak. Predstavený vôbec nevnímal, že to čo urobil Ježiš, nie je čosi „každodenné“, čo môže urobiť hocijaký lekár. To, čo robil Ježiš, bolo čosi výnimočné a neopakovateľné. Okrem toho mu Ježiš pripomenul, že ani nerozumie svojmu náboženstvu. Obvinil predstaveného synagógy a jemu podobných z čistého pokrytectva. V sobotu vodia napájať svojich volov a oslov, ale človekovi nedoprajú polepšenie. Potreby zvierat uprednostňujú pred potrebami človeka. Predstavený synagógy videl iba literu zákona. Nemohol žasnúť nad Ježišovou uzdravujúcou mocou a hlbokým milosrdenstvom, ktorý sa v nej skrýval. Pápež František hovorí: „Ježišovi vyčítali, že v sobotu uzdravoval, v sobotu konal dobro. Ale Ježišova láska bola v tom, že dával zdravie, robil dobro: to má vždy prednosť!“ (František)“

Aplikácia:

  • Nie som v živote až natoľko sústredený na seba samého, na prácu či povinnosti, že nevnímam utrpenie či bolesť človeka, ktorý je v mojej blízkosti?
  • V úkone kajúcnosti pri sv. omši vyznávame: „že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.“ Ktoré dobro zanedbávam?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie