Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Lk 21, 1-4

Zamyslenie:

V dnešnej dobe sa zdá úplnou
samozrejmosťou, že malé veci nie sú hodné povšimnutia: malé almužny, malé
obete, malé, krátke modlitby (zbožné povzdychy); ale to, čo sa niekedy môže
zdať malé a nedôležité, veľakrát predstavuje akúsi zlatú niť, pointu alebo
vrchol majstrovských diel: nech sú to veľké umelecké diela, alebo stáť  na
vrchole dobrých skutkov osobnej svätosti.

Pretože tieto malé veci sú väčšinou nepovšimnuté, ani nám nenapadne zotázňovať ich „bona fide“ zámer: nehľadáme v nich ani uznanie či ľudskú slávu. Iba Boh ich objaví v našom srdci rovnako, ako len Ježiš mohol vidieť štedrosť úbohej vdovy. Je viac než isté, že chudobná vdova nerobila žiaden rámus okolo toho čo robí, a je dokonca možné, že sa hanbila a cítila sa na smiech pred očami zámožných, ktorí, hoci do pokladnice dávali obrovské dary, no len preto aby iní obdivovaní ich veľkorysosť. Avšak nesebeckosť tejto vdovy, ktorá spôsobila, že i napriek svojej chudobe hodila dve malé mince, si zaslúžila Pánovu chválu: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, cele svoje živobytie.“ (Lk 21, 3 – 4).

Veľkorysosť vdovy je dobrým poučením pre nás, Kristových učeníkov. Môžeme byť nesmierne veľkorysí ako bohatí ľudia, ktorí «hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice » (Lk 21, 1). Ale nič z toho nebude stáť za to, keď budeme dávať iba „zo svojej hojnosti“, bez láskyplného alebo veľkorysého ducha a bez toho, aby sme ponúkali predovšetkým seba. Svätý Augustín hovorí: «Pozerali sa na veľké dary od bohatých a chválili ich za to. A aj keď by bolo možné vdovu neskôr vidieť, koľkí si všimli tieto dve mince …? Dala všetko, čo mala, pretože mala v srdci Boha. Vlastnila veľa, pretože mala v srdci Boha. Je lepšie mať Boha v našej duši ako zlato v trezore ». Toľko sv. Augustín. Buďme štedrejší s Bohom a On bude štedrejší k nám. Čo, nato poviete?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie