Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Mk 6, 53-56

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes v evanjeliu vidíme obrovskú silu kontaktu s osobou nášho Pána: „A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.“ (Mk 6,56). Aj ten najmenší fyzický dotyk môže spôsobiť zázraky pre tých, ktorí sa s vierou priblížia ku Kristovi. Jeho moc uzdravovať sa na nás prelieva z jeho milujúceho srdca.

         Tento úryvok nám môže pomôcť zamyslieť sa nad tým, ako prijímame nášho Pána vo svätom prijímaní. Robíme to s vierou, že tento kontakt s Kristom môže v našom živote spôsobiť zázraky? Viac než len dotýkanie sa „obruby jeho plášťa“, prijímame do svojho tela samotné Kristovo Telo. Viac než len uzdravenie našich telesných neduhov, sväté prijímanie uzdravuje naše duše a dáva im účasť na vlastnom Božom živote. Svätý Ignác Antiochijský preto nazýva Eucharistiu “liekom nesmrteľnosti a protilátkou, ktorá nás chráni pred smrťou, [ktorá spôsobuje], že máme žiť večne v Ježišovi Kristovi”.

         Využívanie tohto „lieku nesmrteľnosti“ spočíva v tom, že sa uzdravíme z toho, čo nás oddeľuje od Boha a od druhých. Byť uzdravený Kristom v Eucharistii teda znamená prekonať našu zahľadenosť do seba. Ako učí Benedikt XVI: „Živiť sa Kristom je spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby sme sa stali cudzími alebo ľahostajnými voči osudu našich bratov (…). Eucharistická spiritualita je skutočným protijedom na individualizmus a sebectvo, ktoré často charakterizujú každodenný život, a vedie k znovuobjaveniu vďačnosti, ústredného postavenia vzťahov – počnúc rodinou – s osobitnou pozornosťou venovanou uzdraveniu rán” Tak ako tí, ktorí boli uzdravení zo svojich neduhov dotykom jeho rúcha, aj my môžeme byť uzdravení zo svojho egoizmu a izolácie od druhých, ak s vierou prijmeme nášho Pána.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie