Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. (Mk 8, 11-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počúvame o farizejoch, ktorí žiadali znamenia od Pána Ježiša, aby ho pokúšali. Chceli znamenie z neba, ktoré by potvrdilo, že jeho autorita pochádza od Boha. V predchádzajúcom úryvku evanjelia Ježiš práve nasýtil 4 000 ľudí siedmimi chlebmi a niekoľkými rybami.  Znamení o jeho božskej moci je tu veľa. Farizeji ich však nevidia, pretože ich nechcú vidieť. Iróniou je, že obyčajní ľudia to jasne vidia, len vodcovia ľudu majú s tým ťažkosti. Nechcú vidieť, že celý Ježišov život je znamením Božej láskyplnej prítomnosti medzi nimi. Ježiš odmieta vyhovieť ich požiadavke. Nedostanú znamenie podľa svojich podmienok.

Dnešné evanjelium hovorí nielen o farizejoch ale aj o nás. Farizeji nechceli hocijaké znamenie, ale také, ktoré by naznačovalo, že Ježiš je takým Mesiášom, akého čakajú. Nehľadali toho, kto ich prišiel spasiť, ale toho, kto by ich uistil v tom, že to, čo si myslia a čo žijú, je správne. Častokrát aj my žiadame Boha, aby konal podľa našich predstáv a očakávaní, ktoré sú častokrát výrazom túžby po seba-potvrdení, úspechu a moci.

Pápež Benedikt XVI. k tomuto podáva vysvetlenie: „Boh je tu „skúšaný“ rovnako ako tovar v obchode. Arogancia, ktorá chce z Boha urobiť predmet a vnútiť mu naše experimentálne laboratórne podmienky, nemôže objaviť Boha.“ Jednoducho povedané, prajeme si, aby sa Boh správal tak, ako to my chceme. Ježiš nás však učí čosi iné: nie, aby Boh plnil našu vôľu, ale aby sme my hľadali a plnili jeho vôľu.

Aplikácia:

Boh sa dáva nájsť tým, ktorí ho úprimne hľadajú. Preto poprosím o milosť rozlišovania, aby som vedel rozpoznať znaky prítomnosti Boha v mojom živote.

Pri modlitbe Otčenáš sa zastavím pri slovách: „buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi“ a uvedomím si, o čo vlastne prosím. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie