Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes opäť počúvame, ako k Pánovi prichádzajú zástupy ľudu. Hneď potom ako zostúpil z vrchu s troma svojimi najbližšími učeníkmi, ľudia si to hneď všimli „bežali k nemu a pozdravovali ho.“

Evanjelium:

Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ Ježiš mu povedal: „,Ak môžeš?!‘. Všetko je možné tomu, kto verí.“ A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal. Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“ (Mk 9,14-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes opäť počúvame, ako k Pánovi prichádzajú zástupy ľudu. Hneď potom ako zostúpil z vrchu s troma svojimi najbližšími učeníkmi, ľudia si to hneď všimli „bežali k nemu a pozdravovali ho.“ Ježiš, ktorý je vždy vnímavý na to, čo sa deje, vidí, ako sa farizeji a zákonníci hádajú s jeho ostatnými učeníkmi. Preto sa pýta: „O čom sa s nimi hádate?“ Jeden muž zo zástupu, otec chlapca, posadnutého nečistým duchom, mu všetko vysvetlí. „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli“ (Mk 9, 17 – 18).

Je hrozné, čo dokáže diabol! Tvor bez lásky.  Ťažko pochopiť tých, ktorí v dnešnej dobe stále tvrdia, že diabol neexistuje, alebo ešte horšie, tých, ktorí mu vzdávajú akýsi kult… Je to absurdné! Mali by sme sa poučiť: nemôžeme sa hrať s ohňom! Preto sa musíme modliť: Zbav nás zlého.

Ježiš vidí, že učeníci nemohli vyhnať zlého ducha. Keď sám chlapca oslobodil a vyhnal zlého ducha, učeníci sa ho pýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“ Čo tým chcel učeníkom povedať? Znamenalo to, že sa snažili chlapca uzdraviť vlastnými silami? Začali si myslieť, že moc, ktorá im bola daná, je ich vlastná? Neuvedomili si, že sú len kanálmi Božej uzdravujúcej moci? Mali aj oni slabú vieru?

Ježiš strávil dlhé hodiny na modlitbách pred a po svojom vyučovaní a uzdravovaní. Nemôžeme očakávať, že to bude inak. Modlitba v nás rozmnožuje dar viery. Preto sa máme aj my modliť a prosiť: „Pane, verím. Pomôž mojej nevere!“ Kristova odpoveď na seba nenechá dlho čakať!

Aplikácia:

  • Ako to vyzerá s mojou modlitbou? Nezanedbávam ju?
  • Pomodlím sa aj za ľudí, ktorí hľadajú pomoc v okultizme, aby zanechali túto cestu tmy a hľadali cest svetla.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie