Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA v Cezročnom období 

Evanjelium:

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ (Mk 10, 17-27)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu počujeme mladom mužovi, ktorý sa pýta Ježiša: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“  Z toho, čo nám rozpráva evanjelista Marek, je jasné, že v srdci mladíka bola túžba po niečom viac, ako iba po tom, čo prikazoval Mojžišov zákon, ktorý on zachovával. Môžeme totižto predpokladať, že – ako dobrý Izraelita – veľmi dobre vedel, čo hovorí Zákon. No i napriek tomu bol jeho vnútri nepokoj, túžba ba priam potreba po čomsi viac, čo ho nasýti. Preto sa pýta Ježiša.

V tejto otázke je aj posolstvo pre náš život viery. V našom kresťanskom živote sa musíme naučiť prekonať názor, ktorý redukuje vieru iba na to, čo od Boha vierou dostávam. Naša viera je oveľa viac. Je to úprimné priľnutie k Bohu. Tí, ktorí milujú, sa neuspokoja s tým, že dajú niečo, alebo že niečo prijmú. Kto miluje, hľadá osobný, blízky vzťah, vie vo všetkom objaviť príležitosť na rast v láske. Kto miluje, dáva sám seba.

Ježišova odpoveď na mladíkovu otázku pozýva k úplnému sebadarovaniu v láske: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mk 10, 21). Nie je to zriekanie sa pre zriekanie. Je to zriekanie sa, ktoré je darovaním seba samého, je to zriekanie, ktoré je skutočným prejavom lásky. Iba život naplnený láskou a prežitý v láske, vie naplniť srdce človeka a jeho túžbu po večnom živote.

Aplikácia:

Mladík odišiel smutný, lebo láska k majetku mu zabránila prijať Ježišovu radu. Čo mne bráni užšie nasledovať Ježiša?

Napĺňam aj ja svoj život skutkami lásky?  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie