Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. (Lk 4,24-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium je druhou časťou scény Ježišovho vystúpenia v synagóge v Nazarete, kde oficiálne ohlasuje svoje poslanie Mesiáša, Spasiteľa a Osloboditeľa. Prvou reakciou bol údiv nad tým, že Ježiš, ich rodák, dokáže hovoriť s takou mocou. „Odkiaľ to má?“ Bol to údiv, ale nie viera v neho. Mysleli si, že vedia už o ňom všetko, že ho poznajú. Toto zdanlivé poznanie im zakrylo jeho skutočnú identitu. V podstate ho odmietli. Bol pre nich len synom tesára.

Ježiš im dáva najavo, že ho to neprekvapuje. Hovorí: „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.” (Lk 4, 24). Potom uvádza príklady zo života dvoch známych starozákonných prorokov. Nie sú to ani tak príklady prorokov, ktorých neprijal ich vlastný národ, ako skôr príklady prorokov, ktorí oslovili iné národy, čiže neveriacich. Keď bol medzi Izraelitmi veľký hladomor, Eliáš pomohol sidonskej vdove. V Izraeli bolo veľa malomocných ľudí, hovorí Ježiš, ale Elizeus bol poslaný, aby vyliečil Sýrčana Námana, ďalšieho pohana. Ježišových poslucháčov pobúrili tieto slová, a zdali sa im nevhodné ba až urážlivé. Preto ho vyviedli von a chceli ho zhodiť zo zrázu vrchu a tak usmrtiť.  Už tu sa začínajú napĺňať slová: Do vlastného prišiel a vlastní  ho neprijali.

Aj nám sa môže veľmi ľahko stať, že nerozpoznáme Boží hlas, ktorý k nám hovorí aj cez ľudí, a to aj ľudí v našom okolí. Podobne ako obyvatelia Nazareta si môžeme myslieť, že ich poznáme príliš dobre na to, aby sme ich museli počúvať. Ani nás len nenapadne, žeby Boh mohol hovoriť ku nám aj prostredníctvom takýchto ľudí. Pravdepodobne sa to najviac stáva s ľuďmi, ktorých stretávame každý deň nášho života.

Aplikácia:

  • Dnes si chceme uvedomiť, že tak ako Ježiš, aj my jeho učeníci, musíme počítať s tým, že nás niektorí aj odmietnu a nebudú nás chápať, ak budeme verne nasledovať Pána.  
  • Viem zachytiť Boží hlas aj v hlasoch tých, s ktorými sa pravidelne stretám? Čo mi chce Boh cez nich komunikovať? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie