Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Evanjelium:

Ježiš povedal Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. (Jn 14, 6 – 14)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Dnešné evanjelium zachytáva súkromný rozhovor Ježiša s apoštolmi s cieľom poskytnúť im jasnú predstavu o sebe a svojej misii na Zemi, pretože apoštoli boli veľmi preniknutí myšlienkami, ktoré Židia udržiavali o Mesiášovi: očakávali pozemského a politického osloboditeľa, zatiaľ čo Ježišova osoba sa vôbec nestretla so žiadnym z týchto vopred vytvorených obrazov.

Prvé slová, ktoré čítame v dnešnom evanjeliu, sú odpoveďou na otázku apoštola Tomáša. « Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. »(Jn 14,6). Táto odpoveď Tomášovi otvára cestu k Filipovej žiadosti: «Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí» (Jn 14,8). Ježišova odpoveď je – v skutočnosti – pokarhaním: « Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! » (Jn 14,9).

Apoštoli nedokázali celkom pochopiť jednotu medzi Otcom a Ježišom; neuvedomili si ešte celkom, že Ježiš je Boh a človek v jednej osobe. Ježiš sa neobmedzuje iba na to, aby dokázal svoju rovnosť s Otcom, pripomína im tiež, že majú naďalej vykonávať svoje Spasiteľné dielo: Poskytuje im moc robiť zázraky, sľubuje im, že bude s nimi navždy a že všetko, čo budú žiadať v Jeho mene, on to urobí. Ježišove odpovede pre apoštolov sú určené aj pre nás všetkých. Svätý Jose maría pri komentovaní tohto textu hovorí: „Ja som cesta, pravda a život.“ Týmito nezameniteľnými slovami nám Pán ukázal, že je cestou, ktorá vedie k večnému šťastiu (…). Tieto slová adresuje všetkým ľuďom, s dôrazom pre tých, ktorí mu, ako vy a ja, povedali, že sme rozhodnutí brať vážne svoje kresťanské povolanie ».

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie