Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16,29-33)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme mať pocit, že vo svete slabne viera v Krista. Konzumizmus, individualizmus, zmyselnosť, život  bez zábran a naháňanie sa za bohatstvom a prestížou sú v móde a moderný človek sa tvári, že môže všetko a že Boha vôbec nepotrebuje. Pravdou je však, že život bez Boha, život naplnený iba zhonom za stále novými zážitkami, neprináša ani osobnú plnosť, a ani vnútorný pokoj. Keď dnes stretneme ľudí, ktorí sú zamračení, smutní, cítia prázdnotu a obavy pred nejasnou budúcnosťou, či to nie je aj preto, že ich chýba čosi hlbšie, o čo by sa v živote mohli oprieť? Čosi, čo dá ich životu hlbší zmysel a hlavne nádej?

Dnešné Ježišove slová sú preto veľkým povzbudením. „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“  (Jn 16, 33). To znamená , že svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním nám získal večný život. Je to život, ktorý nič a nik nemôže zastaviť, život bez hraníc, nad ktorým ani telesná smrť nemá moc. Aj my, ako jeho nasledovníci a učeníci sa v živote nevyhneme ťažkostiam a problémom, aj my budeme musieť mnohokrát „zomrieť a povstať“, aby sme hlbšie vnikli do Kristovho veľkonočného tajomstva.  Takou „smrťou“ môže byť aj strata priateľa, rozlúčka s milovanou osobou, neúspech projektu alebo choroby a obmedzenia, ktoré nám ukladá naša vlastná ľudská slabosť… Ale ako píše sv. Pavol: „v tomto všetkom víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje“ (Rim 8, 37). Sme teda pozvaní ešte viac priľnúť ku Kristovi, dôverovať mu a prehĺbiť našu vieru v neho. On je ten, ktorý nás nesmierne miluje a chce, aby sme v jeho láske voči nám našli útechu a posilu, tak ako ju on našiel v láske svojho Nebeského Otca. Sv. Pavol VI, pápež, raz povedal: „Je potrebné správne pochopiť tajomstvo nevyspytateľnej radosti, ktorá prebýva v Ježišovi a ktorá je mu vlastná. Ak Ježiš vyžaruje taký pokoj, istotu, šťastie, a takú disponibilitu, je to vďaka nevýslovnej láske, ktorou vie, že je milovaný svojím Otcom.” Nech Duch Svätý, ktorého očakávame, nám pomáha, aby sme si intenzívnejšie uvedomovali veľkú Božiu lásku voči nám, dôverovali v Krista a v spojení s ním premáhali všetky ťažkosti života.

Aplikácia:

  • Čo dáva istotu môjmu životu? Na čom budujem svoju dôveru? Je to moje zdravie, priatelia, úspechy, postavenie, dobré meno, peniaze? Kde je v tomto všetkom Kristus?
  • Dnes sa pomodlím za čnosť statočnosti, ktorá umožňuje prekonať strach, dokonca aj strach zo smrti, a čeliť skúškam a prenasledovaniu. Dokonca disponuje človeka k tomu, aby sa zriekol a obetoval svoj život na obranu spravodlivej veci.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie