Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 36-38)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nám Pán hovorí o základnej norme, ktorá by mala riadiť naše vzťahy k druhým. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ Máme im prejavovať rovnaké milosrdenstvo a láskavosť ako nebeský Otec. Nebeský Otec je s nami veľmi trpezlivý a odpúšťa nám, keď ho prosíme.

Keď Kristus hovorí ” Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!“ nezakazuje nám využívať našu schopnosť úsudku, rozlišovania, a vyhodnocovania. Ani nehovorí, že máme schvaľovať a súhlasiť so všetkým, čo robí náš brat. To, čo zakazuje, je pripisovať človeku, ktorý takto koná, zlý úmysel. Iba Boh vie, čo je v srdci človeka, iba Boh pozná jeho osobnú históriu, zranenia, to prečo robí to, čo robí. My to nevieme. Posudzovanie a celkovo súd je teda Božou výsadou, výsadou, ktorú si neprávom privlastňujeme, keď odsudzujeme svojho blížneho.

Denne vyslovujeme v modlitbe Otčenáš aj prosbu: „Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom“. Keby sme ju brali naozaj vážne, boli by sme oveľa opatrnejší v posudzovaní a odsudzovaní iných. Uvedomovali by sme si svoje vlastné slabosti a hriechy a nevšímali si až natoľko slabosti iných.

Nakoniec sme pozvaní k veľkodušnosti; aby sme dávali z dobroty srdca a nepočítali, čo dostaneme späť. Sú to slová o milosrdnej láske, ktorá je v kresťanstve najdôležitejšia. Ježiš si praje, aby sme sa aj my navzájom milovali, ako on miloval nás (porov.  Jn 13,34). Táto láska je vliata do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého (porov. Rim 5,5). Máme byť kanálom, cez ktorý prúdi táto Božia láska do životov iných.

Aplikácia:

Je v mojom okolí niekto, koho stále posudzujem a odsudzujem? Dnes sa za neho pomodlím a poprosím, aby som sa k nemu správal inak.

Aký je môj životný prístup: očakávam len od iných, alebo ja sa snažím dávať a rozdávať sa?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie