Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium:

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. (Jn 12, 1-11)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nájdeme dva postoje voči Ježišovi Kristovi a samotnému životu. Potom, čo Mária pomazala nohy Pána vzácnym olejom, Judáš protestuje: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ To, čo hovorí, na jednej strane nie je až také nevhodné, pretože je to v súlade s Ježišovým učením, ktorému záležalo na chudobných. No na druhej strane vidno, že to nebolo úprimné. Evanjelista odhaľuje jeho úmysel: „Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.“ Kto pozerá na všetko cez peniaze, nikdy nepochopí lásku, nikdy nepochopí Ježiša a jeho posolstvo. Takto je protest Judáša len prázdnou obžalobou druhých, ktorým chce Judáš zatlačiť výčitky svojho svedomia.

Mária pomaže Ježišovi nohy a utrie mu ich svojimi vlasmi, pretože verí, že je to správne. Je to čin preniknutý veľkodušnosťou. Je to skutok lásky a ako všetky skutky lásky je ťažko pochopiteľný pre tých, ktorí túto lásku nezdieľajú. Svätý pápež Ján Pavol II napísal: „Rozliatie drahocenného oleja ako prejav čistej lásky bez „utilitaristického“ zvažovania je znakom nezištnosti bez hraníc, ktorá sa vyjadruje životom úplne odovzdaným Kristovej láske a službe.“

Judášov protest bol zbytočný, a priviedol ho ku zrade. Máriino konanie ju vedie k tomu, aby viac milovala svojho Pána a v dôsledku toho aj viac milovala Kristove „nohy“, ktoré sú na tomto svete, teda núdznych a chudobných o ktorých Pán vyhlásil: „Čo ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste to urobili.“ (Mt 25,40)

Aplikácia:

Viem milovať a pomáhať nezištne?

Umyť a pomazať nohy Pánovi môžem aj ja, a to vtedy, keď rozpoznám jeho prítomnosť v chudobných, ktorí sú jeho bratmi. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie