Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. Mt 28, 8-15

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes radosť zo vzkriesenia urobila zo žien, ktoré išli ku Kristovmu hrobu, naozaj odvážnych poslov. Anjelovo oznámenie o vzkriesení Majstra naplnilo ich srdcia veľkou radosťou. A hneď potom vybehli, aby túto správu oznámili apoštolom. Jednoducho nemohli zostať nečinné, ich srdcia pukali, keby učeníkom neoznámili tú veľkú novinu. Silu im totiž dodávala Kristova láska.

         Ježiš sa stretá aj s Máriou z Magdaly a druhou Máriou – takto Kristus odmeňuje ich odvahu hľadať ho skoro ráno – a robí to aj so všetkými mužmi a ženami tohto sveta. Aj dnes nám dáva milosť stretnuť sa takto s ním.

         „Nebojte sa“ (Mt 28, 10), hovorí Ježiš zbožným ženám. Bojíte sa nášho Pána? Nikdy, pretože on je Láska milujúcich! Báť sa ho stratiť? Áno, pretože si dobre uvedomujeme svoju slabosť. Ako apoštoli na rozbúrenom mori a ako emauzskí učeníci, keď ho prosia: Pane, neopúšťaj nás! A Majster posiela ženy k svojim učeníkom, aby ho aj oni videli. To je aj naša úloha a naše božské poslanie odo dňa nášho krstu: ohlasovať Krista po celom svete, „aby každý našiel Krista, aby sa Kristus pripojil ku každému z nás na našej ceste životom, s mocou pravdy (…) obsiahnutej v tajomstve Vtelenia a Vykúpenia, s mocou lásky, ktorú nám dáva“ (Ján Pavol II.).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie