Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ (Mk 13, 33-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.“ /Mk 13:33/ Na začiatku adventného obdobia nám dáva Cirkev čítať slová, ktoré na prvý pohľad nehovoria o začiatku, ale práve naopak, hovoria o konci. Alebo nám chce povedať Ježiš aj niečo iné? Na ktorý čas, na ktorý okamih nášho života alebo ľudských dejín myslí Pán Ježiš? Je potrebné, aby sme chápali, že aj keď k nám prišiel dávno v tele, ale opäť sa vráti, aby súdil živých i mŕtvych na konci časov. Nemáme však zabúdať ani na to, že neprestáva k nám prichádzať vo  dne v noci s darom svojej milosti. Sme pozorní na tieto jeho príchody? Alebo nám unikajú nespočetné požehnania Božej milosti, ktoré nám chce dávať celý deň a každý deň? Svet má veľa rozptýlení. Rozptyľuje nás množstvo vecí, ktoré sa nám zdajú tak dôležité… Kričí na nás lákadlo bohatstva i nášho hriechu. Hlási sa neustály hluk moderných médií, prostredníctvom rozličných zariadení. Vďaka týmto a mnohým ďalším každodenným rozptýleniam je veľmi ťažké byť neustále „bdelý“ a „v pohotovosti“. Je to preto, že naša pozornosť je obmedzená. Aj keď sa niektorí naučia do určitej miery „robiť viac vecí naraz“, nikto však nedokáže neustále deliť svoju pozornosť medzi prítomnosť Boha a rozptýlenie sveta. Na obranu našej veľkej zaangažovanosti pre veci sveta namietame, že je potrebné žiť obidvoma nohami na zemi. Povieme: „musíme žiť v našom svete, nie je možné neustále sa modliť a myslieť len na Boha.“ Ale tí, ktorí by boli v pokušení takto rozmýšľať, vlastne nechápu čo to znamená pozornosť a bdelosť, ku ktorej sme pozvaní Ježišom. Byť bdelý a pozorný jednoducho znamená, že Boh je ústredným bodom nášho života a je motiváciou a cieľom všetkého, čo každý deň robíme. Našu lásku a službu Bohu nemožno rozdeliť. Nemôžeme vyhradiť nejaký čas pre svet a iný čas pre Boha. Boh vlastne chce, aby sme všetko, čo robíme každý deň, naplnili snahou vykonať to na Božiu slávu a podľa jeho vôle. Toto je ústredný a výlučný zmysel nášho života. Čokoľvek robíme, či komunikujeme so svojím okolím, zabávame sa, sme v zamestnaní, konáme domáce práce alebo „sme na sociálnych sieťach“ máme uvažovať nad jednoduchou otázkou: „Pane, robím to na Tvoju slávu a v súlade s Tvojou vôľou?” Nemali by sme na túto otázku zabúdať. Hlavným zmyslom a motiváciou nášho života je Božia slávu a naplnenie jeho vôle vo všetkom, čo robíme. Ak dokážeme toto žiť, zistíme, že je čoraz jednoduchšie byť vnímavým a pozorným voči Božej vôli.

Zamyslime sa dnes nad tým, na čo najčastejšie obraciame svoju pozornosť. Na čo najviac myslím cez deň? Ak odpoveďou na túto otázku je niečo iné ako to, čo nám Boh dáva ako svoje podnety, tak je potrebné s tým niečo urobiť.

Modlime sa úprimne, aby sme dokázali toto zmeniť a dokázali upriamiť našu pozornosť na nášho Pána, aby sa stal naším sprievodcom a centrom vo všetkom, čo robíme.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie