Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCE JEŽIŠOVHO

Evanjelium:

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: “Kosť mu nebude zlomená.” A na inom mieste Písmo hovorí: “Uvidia, koho prebodli.” (Jn 19, 31-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa nám pred našimi očami – alebo ešte lepšie pred našimi vnútornými očami osvietenými vierou – ponúka postava Krista, ktorý práve zomrel na kríži, s bokom prebodnutým stotníkovou kopijou. “A hneď vytiekla krv a voda” (Jn 19,34). Aký strastiplný, ale zároveň výrečný pohľad!

Neexistuje ani najmenší priestor na pochybnosti: Ježiš je stopercentne mŕtvy. Ba čo viac, tá záhadná “voda”, ktorá by z normálneho zdravého tela nevytiekla, by podľa modernej medicíny naznačovala, že Kristovu smrť mohol spôsobiť infarkt alebo “prasknuté srdce”, ako by sa to vtedy označovalo.

Kristus teda skutočne zomrel a zomrel za naše hriechy.  

“Svojou smrťou som porazil smrť a povýšil som človeka do nebeskej vznešenosti” (Melito zo Sard).

Boh, ktorý splnil svoj sľub, že vzkriesi svojho Syna z mŕtvych, splní aj druhý sľub: vzkriesi aj nás a posadí nás po svojej pravici. Vyžaduje však od nás malú podmienku: aby sme v neho uverili a nechali sa ním spasiť.

Boh sa nikdy nikomu nevnucuje na úkor jeho ľudskej slobody. O tom Človeku, ktorého srdce zranili: “Budú hľadieť na človeka, ktorého prebodli”, potvrdzuje aj Apokalypsa: “Hľa, prichádza medzi oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tých, čo ho prebodli” (Zjv 1,7). Toto je posvätná požiadavka Božej spravodlivosti: aj tí, čo ho tvrdohlavo odmietali, budú musieť nakoniec uznať pravdu.

Dokonca aj sebakritický tyran, bezohľadný vrah, arogantný ateista… Všetci bez výnimky budú nútení pokľaknúť pred Ním a uznať Ho za jediného pravého Boha. Nie je lepšie stať sa odteraz Jeho priateľom?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie