Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Evanjelium:

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. (Mk 16, 15-20)

Zamyslenie:

Dnes, v deň slávnosti Nanebovstúpenia Pána, sa nám ponúka niečo, čo sme si možno nikdy predtým nevedeli predstaviť, a to je Slovo spásy. Náš Pán Ježiš nielenže vstal z mŕtvych, porazil smrť a hriech, ale bol aj vzatý do Božej slávy! Preto nám bola dnes neodvolateľne ponúknutá cesta návratu k Otcovi. Cesta, ktorú sme stratili a ktorá sa nám otvára tajomstvom Narodenia Pána na Vianoce a dovršuje sa na Veľkú noc, keď Kristus na dreve kríža úplne obetoval seba samého Otcovi.

Ponúkol? Áno, ponúkol. Pretože Kristus, skôr než bol vzatý do neba, poslal svojich milovaných učeníkov, apoštolov, aby pozvali všetkých ľudí veriť v neho, aby sa dostali tam, kde je on. „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16, 15 – 16).

Ponuku spásy, ktorú sme nakoniec dostali, spočíva v tom, že žijeme Božím životom, ako o tom hovorí vo svojom evanjeliu svätý Ján: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17, 3).

Ale všetko, čo sa dáva s láskou, musí byť prijaté s láskou, aby sa to prijalo ako dar. Preto Kristus, ktorého sme nikdy nevideli, chce, aby sme mu ponúkali svoju lásku prostredníctvom viery, ktorú prijímame počúvaním jeho služobníkov, ktorých skutočne môžeme vidieť a počúvať. „Veríme v toho, ktorého sme nevideli. Tí, čo ho videli, ho zvestovali (…). Ten, ktorý to prisľúbil, je verný a nikdy nesklame: posilnite svoju dôveru a očakávajte jeho prísľub (…) zachovajte si pevnú vieru!” (sv. Augustín).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie