Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NARODENIA SVÄTÉHO JÁNA

Podcast:

Evanjelium:

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.“ (Lk 1,57-66.80)

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme narodenie Krstiteľa. Svätý Ján je mužom kontrastov: žije v tichu púšte, ale práve odtiaľ sa prihovára zástupom presvedčivým hlasom, ktorým ich vyzýva k obráteniu. Je natoľko pokorný, že hovorí, že je len hlasom, nie Slovom, ale nešetrí slovami a odváži sa obviniť a odsúdiť všetky nespravodlivosti aj samotného kráľa. Nalieha na svojich učeníkov, aby sa stretli s Ježišom, ale nevadí mu pokarhať kráľa Herodesa, keď je vo väzení. Mlčanlivý a pokorný, je zároveň dostatočne silný a odvážny, aby prelial svoju krv.

Ján Krstiteľ je veľký muž! Najväčší zo všetkých, ako to pochvalne povie sám Ježiš, ale je len Kristovým predchodcom. Možno tajomstvo jeho veľkosti spočíva v uvedomení si, že ho Boh vyvolil.

Takto to vysvetľuje evanjelista: „Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.“ Celé jeho detstvo a mladosť boli poznačené pochopením jeho poslania: vydať svedectvo. To robí tým, že krstí Krista v rieke Jordán, pripravuje zástupy pre Pána a na konci svojho života prelieva svoju krv v prospech pravdy. S našimi vedomosťami o Jánovi by sme mohli odpovedať na otázku, nad ktorou sa zamýšľal jeho súčasník: „Čím len bude tento chlapec?

Krstom sme boli všetci vyvolení a poslaní vydať svedectvo o Pánovi. V prostredí ľahostajnosti je svätý Ján pomocným príkladom, ktorý treba napodobňovať. Svätý Augustín hovorí: „Obdivuj Jána, ako len môžeš, lebo, koho obdivuješ, ten je užitočný pre Krista. Trvám na tom, že je Kristovi prospešný nie preto, že mu niečo ponúkate, ale preto, že v ňom dokážete napredovať.“

V Jánovi nám jeho postoj Posla, jasne vyjadrený v pozornej modlitbe k Duchu Svätému, v jeho statočnosti a pokore, pomáha vytvárať nové horizonty svätosti pre nás.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Som hlas volajúceho na púšti. Ján bol tým hlasom, ale Pán je Slovo, ktoré existuje od počiatku všetkých vecí. Ján bol pominuteľný hlas, Kristus je večné Slovo, ktoré existuje od počiatku.“ (sv. Augustín)
  • Koľko ľudí draho platí za svoju oddanosť pravde! Koľko spravodlivých ľudí radšej ide proti prúdu, aby nepopreli hlas svedomia, hlas pravdy!“ (pápež František)
  • Svätý Ján Krstiteľ je bezprostredným Pánovým predchodcom, ktorý bol poslaný, aby mu pripravil cestu. Ako „prorok Najvyššieho“ prevyšuje všetkých prorokov, je z nich posledný, ním sa začína evanjelium; už v lone svojej matky pozdravuje Kristov príchod a svoju radosť nachádza v tom, že je „ženíchov priateľ“ ; označuje ho za Božieho Baránka „ktorý sníma hriech sveta“. Ide pred Ježišom „s Eliášovým duchom a mocou“ a vydáva o ňom svedectvo svojím kázaním, svojím krstom na obrátenie a nakoniec svojou mučeníckou smrťou.“ (KKC 523)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie