Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

Evanjelium:

„Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.“ Lk 1,26-38

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium dnes hrá melódiu zloženú z troch tónov. Tri tóny, ktoré v našej spoločnosti nie sú vždy tak dobre naladené: jeden tón konania, jeden tón priateľstva a druhý tón súdržnosti života. V dnešnej dobe máme všetci veľmi rušný život, ale, máme plán? Sme dnes, keď sa pohybujeme vo svete komunikácie, schopní byť chvíľu sami vo svojej vlastnej spoločnosti? Dovoľujeme dnes, v ére informácií, aby formovali to, kým sme?

Plán. Mária, mladá žena “zasnúbená s mužom menom Jozef z Dávidovho rodu” (Lk 1, 28). Mária má plán. Zrejme ľudského rozmeru. Napriek tomu Boh vstupuje do jej života, aby jej daroval ďalší projekt… božských rozmerov. Dnes chce vstúpiť aj do našich životov, aby našim každodenným ľudským úlohám dal božské rozmery.

Prítomnosť. “Neboj sa, Mária” (Lk 1, 30). My jednoducho nejdeme a nestaviame prvú vec, ktorá nás napadne! Aby sa naša závislosť od “robenia” nestala spôsobom, ako zakryť prázdnotu. Manželstvo, život v službe, naše povolanie, by nemalo znamenať skok do tmy. “(…) Plný milosti je Pán s vami” (Lk 1, 28). Prítomnosť, ktorá sprevádza a dáva nový zmysel. Dôvera v Boha, ktorá nás -nepriamo- privádza k dôvere v druhých. Priateľstvo s Bohom, ktoré obnovuje aj naše priateľstvo s druhými.

Formovať seba samého. Dnes, keď sme konfrontovaní s toľkými podnetmi, často protichodnými, je potrebné dať nášmu životu jednotu a tvar. Mária, hovorí svätý Ľudovít Mária Grignion, “je živou Božou formou”. “Sochár,” vysvetľuje Grignion, “môže vytvoriť sochu dvoma spôsobmi: Buď využije svoju zručnosť, silu, skúsenosti a dobré nástroje, aby vytvoril sochu z tvrdej, beztvarej hmoty, alebo ju odlije do formy (…). Druhý spôsob je rýchly, jednoduchý, priamočiary, takmer bez námahy a lacný, ale forma musí byť dokonalá a verná životu a materiál musí byť ľahko spracovateľný a nesmie klásť odpor”. Mária je veľkou Božou formou. Obraciame sa na ňu tým, že sami sme materiálom, ktorý sa dá ľahko tvarovať?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie