Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Evanjelium:

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. (Lk 2, 16 – 21)

Podcast:

Zamyslenie:

Cirkev dnes vďačne uvažuje o materstve Panny Márie ako o type svojho vlastného materstva nás všetkých. Lukáš ponúka „stretnutie“ pastierov a Chlapca, ktorý je s Máriou – jeho matkou – a s Jozefom. Jozefova diskrétna prítomnosť odráža jeho dôležité poslanie strážcu veľkého tajomstva Božieho Syna. Všetci spolu, pastieri, Mária a Jozef, «a dieťa uložené v jasliach » (Lk 2,16) tvoria nádherný obraz Cirkvi v adorácii.

„Jasle“: Ježiš je v nich umiestnený ako zahalený odkaz na Eucharistiu. Bola to Mária, ktorá Ho tam vložila! Lukáš hovorí o „stretnutí“, o stretnutí medzi pastiermi a Ježišom. Viera sa nenaplní v konkrétnosť bez osobnej skúsenosti stretnutia s Pánom. Iba toto stretnutie, ktoré so sebou prinieslo „videnie“ a svojím spôsobom „dotýkanie sa“, umožňuje pastierom stať sa svedkami radostnej zvesti, skutočnými evanjelistami, ktorí môžu « vyrozprávať, čo im bolo povedané o tomto dieťati.» (Lk 2 : 17).

Tu sa práve ukazuje prvé ovocie „stretnutia“: „a všetci boli ohromení, keď počuli pastierov“ (Lk 2,18). Musíme požiadať o milosť, keď chceme vzbudiť túto fascináciu, ten obdiv u tých, s ktorými hovoríme o evanjeliu.

Toto stretnutie má ešte druhé ovocie: „Pastieri sa potom vrátili vzdávajúc slávu a chválu Bohu za všetko, čo počuli a videli“ (Lk 2,20). Klaňanie sa dieťaťu napĺňa ich srdcia nadšením pre komunikáciu toho, čo videli a cítili, a táto komunikácia toho, čo videli, ich vedie k modlitbe a vďakyvzdaniu, k oslave Pána.

Mária, príklad kontemplácie – „zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19) – nám dala Ježiša, ktorého meno znamená „Boh zachráni“. Volá sa tiež náš Pokoj. Prijmime jeho sväté a sladké Meno do svojich sŕdc a majte ho často na perách!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie