Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Evanjelium:

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2,33-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, pri slávení slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, počúvame z úst starého Simeona tie tak ťaživé slová: „a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2,35).

Z kontextu môžeme tvrdiť, že toto vyhlásenie sa netýka len umučenia Ježiša Krista, ale aj jeho misijnej činnosti, ktorá vyvolá rozdelenie izraelského národa, a teda bolestný zármutok v Máriinom srdci. Počas celého Ježišovho verejného života bude Panna Mária prežívať veľké utrpenie, keď uvidí, ako Ježiša karhajú a hrozia mu smrťou.

Tak, ako ostatní Ježišovi učeníci, aj Mária sa musí naučiť vnímať svoje rodinné vzťahy v úplne inom kontexte. Aj ona musí opustiť svojho Syna kvôli evanjeliu (porov. Mt 19,29) a musí sa naučiť nehodnotiť Krista podľa jeho tela, napriek tomu, že je telom z jej tela. I Mária má ukrižovať svoje telo (porov. Gal 5,24), aby sa mohla premeniť na obraz Ježiša Krista. Ale najvyšším vrcholom jej utrpenia, kde hlbšie prežíva kríž, je Ježišovo ukrižovanie a smrť.

Aj vo svojej bolesti je Mária vzorom vytrvalosti evanjeliového učenia, pričom svojou trpezlivosťou zdieľa Kristovo utrpenie. Robila to po celý svoj život, a najviac zo všetkého, keď bola na Kalvárii. Tam sa stáva prototypom a vzorom pre všetkých kresťanov. Keďže bola tak úzko spojená s Kristovou smrťou, je spojená aj s jeho zmŕtvychvstaním (porov. Rim 6,5). Máriina vytrvalosť, s akou sa v mučivej bolesti podriadila Otcovej vôli, sa zaslúžila o jej nové vyvýšenie v prospech Cirkvi a ľudstva. Mária nás predchádza a pomáha nám nasledovať Krista na ceste viery. A Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme s ňou zdieľali toto veľké dobrodružstvo.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie