Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto tam!‘ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ (Mt 17, 14-20)

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš opäť učí, že zázraky sa merajú mierou našej viery: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto tam!‘ – prejde“ (Mt 17, 20). V skutočnosti, ako zdôrazňujú svätý Hieronym a svätý Augustín, pri práci na našej svätosti (niečo, čo zjavne presahuje naše vlastné sily) sme vlastne v procese “prenášania vrchov”. Zázraky existujú, a ak ich nevidíme viac, je to len preto, že ich Bohu svojou malou vierou nedovolíme urobiť.

V Evanjeliu sme počuli o chlapcovi ktorý trpel epilepsiou. Epilepsia sa považovala za nevyliečiteľnú chorobu, ktorou trpeli ľudia posadnutí zlými duchmi. Otec tohto dieťaťa vyjadril svoju lásku k synovi tým, že prosil Ježiša o jeho úplné uzdravenie. Jeho správanie je skutočný skutok viery. Kľačí pred Ježišom a priamo ho dôverne prosí, presvedčený, že jeho prosba bude priaznivo vybavená. Spôsob, akým vyjadruje svoju prosbu, ukazuje zároveň plné prijatie svojho osobného stavu a uznanie milosrdenstva Toho, ktorý sa môže zmilovať nad inými.

Je to práve otec dieťaťa, ktorý Ježišovi hovorí, že apoštoli ho nedokázali uzdraviť. Táto časť ukazuje na Ježišovo kázanie a na malú vieru učeníkov. Nasledovať ho, stať sa jeho učeníkom, spolupracovať na jeho poslaní si vyžaduje hlbokú a dobre zakorenenú vieru, schopnú uniesť protivenstvá, neúspechy, ťažkosti a nepochopenie. Viera je účinná len vtedy, keď je pevne zakorenená. V iných evanjeliových úryvkoch ten istý Ježiš poukazuje na nedostatok viery svojich nasledovníkov. Výraz „A nič vám nebude nemožné.“ (Mt 17, 20) poukazuje celou silou na dôležitosť našej viery pri nasledovaní Majstra.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie