Zamyslenia

Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“
Lk 6, 1-5

Zamyslenie:

Dnešné Božie slovo nám predstavuje na jednej strane námietky, podpichovanie či obvinenie Ježiša farizejmi a na druhej strane nachádzame Ježišovo vysvetlenie, ako správne chápať význam židovskej soboty, šabatu, pričom cituje príklad zo Starého zákona (Dt 23,26): „Nečítali ste, čo urobil Dávid? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ (Lk 6, 3-4).

Kristus nás v tejto pasáži evanjelia
učí, aký zmysel má pre židov vytvorené ustanovenia o zachovávaní šabatu. Boh
ustanovil sobotu v prospech človeka, aby si mohol človek oddýchnuť a venovať
svoj čas s pokojom a radosťou božskému kultu. No výklad farizejov skôr zmenil tento
deň na deň úzkosti a obáv z mnohých smerov, priestupkov a zákazov.

Sobota bola ustanovená nielen na odpočinok človeka, ale predovšetkým na oslavu Boha. A toto  je jej skutočný a pravý význam. „Sobota bola ustanovená pre človeka …“ (Mk 2,27).

A potom tu nachádzame Kristovo vyhlásenie, že je „Pánom soboty“ (porov. Lk 6,5) čím otvorene dáva najavo, že je tým istým Bohom, ktorý dal príkaz o šabate izraelskému ľudu, čím potvrdil svoju božskosť a svoju univerzálnu moc. Z tohto dôvodu je možné, aby ustanovil ďalšie zákony, rovnako ako to urobil PÁN v Starom zákone. Ježiš sa preto dá nazvať „Pánom soboty“, pretože je Božím synom.

Prosme v dnešnú sobotu Pannu Máriu, Božiu Matku, aby nám pomáhala v našej viere a v chápaní, že židovská sobota, pre nás kresťanov nedeľa patrí Bohu a že je to spôsob – prispôsobený našej vlastnej prirodzenosti – na oslavu a úctu Všemohúceho Boha. Ako napísal svätý Ján Pavol II. „Náš odpočinok je svätou vecou a príležitosťou uvedomiť si, že všetko je Božím dielom.

Aplikácia:

1, Ako trávim nedeľu?

2, Nájdem počas nedele viac času na Boha?

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie