Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“
Lk 6, 1-5

Zamyslenie:

Dnešné Božie slovo nám predstavuje na jednej strane námietky, podpichovanie či obvinenie Ježiša farizejmi a na druhej strane nachádzame Ježišovo vysvetlenie, ako správne chápať význam židovskej soboty, šabatu, pričom cituje príklad zo Starého zákona (Dt 23,26): „Nečítali ste, čo urobil Dávid? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ (Lk 6, 3-4).

Kristus nás v tejto pasáži evanjelia učí, aký zmysel má pre židov vytvorené ustanovenia o zachovávaní šabatu. Boh ustanovil sobotu v prospech človeka, aby si mohol človek oddýchnuť a venovať svoj čas s pokojom a radosťou božskému kultu. No výklad farizejov skôr zmenil tento deň na deň úzkosti a obáv z mnohých smerov, priestupkov a zákazov.

Sobota bola ustanovená nielen na odpočinok človeka, ale predovšetkým na oslavu Boha. A toto  je jej skutočný a pravý význam. „Sobota bola ustanovená pre človeka …“ (Mk 2,27).

A potom tu nachádzame Kristovo vyhlásenie, že je „Pánom soboty“ (porov. Lk 6,5) čím otvorene dáva najavo, že je tým istým Bohom, ktorý dal príkaz o šabate izraelskému ľudu, čím potvrdil svoju božskosť a svoju univerzálnu moc. Z tohto dôvodu je možné, aby ustanovil ďalšie zákony, rovnako ako to urobil PÁN v Starom zákone. Ježiš sa preto dá nazvať „Pánom soboty“, pretože je Božím synom.

Prosme v dnešnú sobotu Pannu Máriu, Božiu Matku, aby nám pomáhala v našej viere a v chápaní, že židovská sobota, pre nás kresťanov nedeľa patrí Bohu a že je to spôsob – prispôsobený našej vlastnej prirodzenosti – na oslavu a úctu Všemohúceho Boha. Ako napísal svätý Ján Pavol II. „Náš odpočinok je svätou vecou a príležitosťou uvedomiť si, že všetko je Božím dielom.

Aplikácia:

1, Ako trávim nedeľu?

2, Nájdem počas nedele viac času na Boha?

Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie