Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý
rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín
neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, nadom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva,
a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila
voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“
(Lk 6,43-49)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Pán prekvapuje tým, že je akoby živou reklamou. Ale, my sa na reklamu niekedy, ba
možno aj dosť často, dívame s nedôverou. Prečo? Lebo naša pozemská publicita – reklama –
zmenšuje veľké a nadprirodzené veci. To, čo nás núti pozerať sa na publicitu s nedôverou, sú
napríklad sľuby, ktoré nás uisťujú, že v priebehu niekoľkých týždňov schudneme päť alebo šesť
kilogramov, ak použijeme určitý, skoro až zázračný, „produkt“. Pri Pánovi však máme stopercentne
zaručený „produkt“, ktorý sa ale nepredáva za peniaze. Len sa od nás žiada, aby sme mu verili a
považovali ho za svoj vzor a toho, ktorého chceme nasledovať. Ak ho chceme nasledovať, chceme
mu aj veriť. Máme mu aj veriť, veď on sám o sebe povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“
Dnes Ježiš hovorí, že kto prichádza k nemu a počúva jeho slová, je múdrym človekom, ktorý
postavil svoj dom na skale. Prečo na skale? Lebo to je to správne podložie pre stavbu. Tam dom
odolá akémukoľvek počasiu. Naopak, ak je staviteľ nerozumný, skončí uprostred kopy sutín a ak bol v
dome, keď doň vtrhla povodeň, môže prísť nielen o dom, ale aj o svoj život.
Nestačí sa teda len priblížiť k Ježišovi, ale musíme s maximálnou pozornosťou načúvať jeho
učeniu a malo by nás predovšetkým podnecovať k činnosti. Lebo k nemu sa môže priblížiť ktokoľvek,
ale len ten, kto ho aj nasleduje a kráča jeho cestou, je pútnikom na ceste do nebeskej vlasti.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie