Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi

Milovaný, prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov.

On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen. (1 Tim 6, 13-16)

Podcast:

Zamyslenie:

Pavol vystríha svojho žiaka pred bludármi, ktorí ako pytliaci robia škodu v Božom revíri, obohacujú sa z náboženstva.

Koreňom všetkého zla je túžba po peniazoch – je to odvážna veta, ale Pavol uznáva to za dobré pripomenúť mladému biskupovi. Ty však, Boží muž, vyhýbaj sa takýmto veciam. Kňaz je Boží muž a má zostať Božím mužom. Jeho pánom a zamestnávateľom je Boh, preto má mať v prvom rade na starosti Božie veci. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa vám pridá.

A aj skúsenosť to potvrdzuje, dobrý a zbožný kňaz ešte nikde nemusel hladom zomrieť.

Pavol myslí toto svoje napomenutie vážne, veľmi vážne. Prikazujem to pred Bohom, ktorý všetkým dáva život. Apeluje na najvyššiu inštanciu, stavia mu pred oči samého Boha, veď on, ako Boží muž, bude musieť raz predovšetkým svojmu Bohu vyúčtovať zo svojho šafárenia.

Apeluje na Krista, ktorý je koreňom a zdrojom všetkého apoštolátu.

Kňaz je pokračovaním Krista do času a priestoru. Umožňuje Kristovi dnes vo všetkých kútoch sveta dávať nový život z vody a Ducha Svätého; jeho jazykom dnes Kristus rozhrešuje a káže, chodí po svete – dobre činiac.

Vedenie, elektrické vedenie – je to obyčajný drôt, ale keď je tento drôt napojený na elektráreň, umožňuje svietiť, kúriť, variť, počúvať rádio a pozerať televíziu. Keď sa vedenie poškodí, drôt pretrhne, elektrina už ďalej nejde.

Kňaz je tiež obyčajný človek, ale cez neho ide Božia milosť a čím lepším vodičom je, tým viac milosti môže sprostredkovať.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie