Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 27.TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.““ (Lk 11,27-28)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počujeme najlepší kompliment, aký mohol Ježiš vysloviť svojej vlastnej Matke: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Touto odpoveďou Ježiš Kristus neodmieta nadšenú chválu, ktorú prostá žena venovala jeho Matke, ale uznáva ju a ide ešte ďalej, keď konštatuje, že blahoslavená Panna Mária je blahoslavená – predovšetkým!

Občas sa ľudia pýtajú, či my kresťania veríme v predurčenie, ako to robia iné náboženstvá. Určite nie! My kresťania veríme, že Boh nám vyhradil cieľ šťastia. Boh chce, aby sme boli šťastní; šťastní a požehnaní.

Všimnite si, ako sa toto slovo opakuje v Ježišovom učení: „Blahoslavení, blahoslavení, blahoslavení…“. „Blahoslavení chudobní, tichí, milosrdní, hladní po spravodlivosti, …“ (porov. Mt 5, 3 – 12; Jn 20, 29).

Boh chce naše šťastie, šťastie, ktoré sa začína práve tu, na tomto svete, hoci cesta k nemu nevedie cez bohatstvo, moc, ľahký úspech, či slávu. Ona vedie cez chudobnú a pokornú lásku toho, ktorý to všetko očakáva. Radosť veriť! Tá radosť, o ktorej hovoril obrátený Jacques Maritain. Je to druh šťastia, ktoré je väčšie ako radosť zo života, pretože veríme v nekonečný a večný život.

Mária, Ježišova matka, nie je blahoslavená len preto, že ho porodila a opatrovala – ako spontánne predpokladala tá miestna žena -, ale najmä preto, že počula Slovo a zachovala ho: že milovala a dovolila, aby ju miloval jej Syn Ježiš.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie